Må rive sine ulovlige elanlegghttp://elsikkerhetsportalen.no/annet/aktuelt/Må rive sine ulovlige elanleggMå rive sine ulovlige elanlegg30. januar 2018 (byggmesteren.as): Etter tips fra Byggebransjens Uropatrulje har eltilsynet i Trøndelag funnet mange ulovlige elanlegg. Nå må eierne re-installere alt som er ulovlig montert.<p>​Det er mange eltilsyn, men tipsene fra håndverkere har gitt kontrollene fra TrønderEnergi Nett ekstra slagkraft. </p><p><strong>Store elarbeider</strong><br>Tipsene fra Uropatruljen har nå ført til alvorlige reaksjoner mot fem anleggseiere. I løpet av desember og januar er det sendt ut brev med krav om re-installasjontil anleggseiere i Trondheim som har benyttet aktører som ikke har lov til å arbeide med elektriske anlegg, skriver Uropatruljen. Blant disse er det både store næringsbygg og offentlige bygg. </p><p>– En re-installasjon betyr at det arbeidet som er gjort ulovlig må rives, og et nytt elektrisk anlegg må monteres av et firma som er registrert i elvirksomhetsregisteret, og som bruker kvalifiserte montører, sier daglig leder Vidar Sagmyr i Uropatruljen. Det arbeidet kan bli en svært dyr affære for de som tok snarveien. Re-installeringen kan innebære riving av både gulv, tak og vegger i bygget.</p><p><strong>Hva er eltilsyn</strong><br>Som med alle former for tilsyn er meningene delt om effektiviteten, men tilsynene er livsviktige: Feil på elektriske anlegg står for mange branner og skader. Det er anslått at det utføres svart elektrisk arbeid for to milliarder kroner årlig her til lands. Eltilsyn avdekker også feil utført av faglærte. I Stavanger viste kontrollen av 1 400 helt nye elanlegg 464 avvik. </p><p>Det lokale eltillsynet kalles DLE og er en del av nettselskapene. Deres oppgave er å redusere antall skader og ulykker med elektrisk årsak. DLE ved nettselskapet er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet og utøver tilsyn etter retningslinjer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).  Om man er i tvil om virksomheter har tillatelse til å utføre elektriske arbeider i Norge, bør man alltid ta en sjekk i Elvirksomhetsregisteret.</p><p><a href="https://byggmesteren.as/2018/01/30/ma-rive-ulovlige-elanlegg/">Les hele saken på byggmesteren.no</a></p><p><a href="/elbransjen">Se mer om krav til elbransjen>></a></p><p><a href="/elbransjen/installasjonsvirksomheter">Se dette om installasjonsvirksomheter>></a></p><p><a href="/annet/aktuelt/">SE FLERE NYHETER>></a></p>


 

 

/startsiden_self0

 

 

 

 

/barn-unge_self0
/annet/aktuelt/Feil%20på%20tusenvis%20av%20OSO%20varmtvannsberedere_self0
/annet/aktuelt/Oppvaskmaskiner%20fra%20Bosch%20og%20Siemens%20kan%20ta%20fyrBrannfare med oppvaskmaskin_self0
/privat/verdt-å-viteVerdt å vite_self0
/privat/se-også/Komfyr%20og%20platetoppKomfyrbrann_self0

 

 

/privat/finn-fagfolkFinn fagfolk_self0
/privat/verdt-å-vite/samsvarserklæring-og-dokumentasjonSamsvarserklæring_self0
/privat/elkontroll-i-hjemmetElkontroll hjemme_self0
/annet/aktuelt/Elkjøp%20og%20Lefdal%20tilbakekaller%20mikrobølgeovnFarlig mikrobølgeovn_self0
/privat/se-ogs%C3%A5/Sikringsskapet_self0
/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsynDet lokale eltilsyn_self0

Elsikkerhet Norge
Sælidvegen 40
2322 HAMAR