Mange elulykker skyldes slurv og stresshttp://elsikkerhetsportalen.no/annet/aktuelt/Mange elulykker skyldes slurv og stressMange elulykker skyldes slurv og stressEn stor del av elulykkene skyldes rutinesvikt. Mange av de alvorligste elulykkene kunne ha vært unngått.<p>​Hvert år utarbeides det en rapport om elulykker i Sverige. 400 elektrikere deltar i undersøkelsen, heter det i en pressemelding fra det svenske Elsäkerhetsverket. </p><p>Både undersøkelsen og de innrapporterte elulykkene viser at minst 74 prosent av elulykkene skyldes feil i arbeidet, som for eksempel rutinesvikt. Den vanligste årsaken er slurv (63 prosent), nest vanligst er stress (21 prosent), men også tidspress og misforståelser oppgis som årsak. Rutinesvikt kan bety at man ikke har sjekket grundig nok at strømmen er slått av, og at man ikke har gjort nødvendige vernetiltak. Det kan også innebære at man ikke har foretatt nødvendige risikoanalyser.</p><p><strong>Arbeid med sikkerhetskultur</strong><br>– Det er uhyre viktig å fortsette arbeidet med sikkerhetskultur og atferd. Her har arbeidsgiverne fremdeles en utfordring med å forbedre ledelsen av el-sikkerhet, og arbeidstakerne har et ansvar for å følge opp arbeidsgivernes rutiner, sier Jennie Andersson, teknisk ekspert i Elsäkerhetsverket. Hun har ledet arbeidet med rapporten. </p><p><strong>Flere melder fra om elulykker</strong><br>Undersøkelsene viser også noen positive utviklingstrekk. Elulykkene blant de yngre (18-29 år) som jobber med strøm, er nesten halvert de siste 12 årene. Likevel er det fremdeles arbeidstakere i denne aldersgruppen som hyppigst skader seg.<br>Stadig flere rapporterer også fra om el-ulykker som oppstår i arbeidet. Av de som ble rammet av en el-ulykke, anmeldte 71 prosent fra til sin arbeidsgiver i 2017, mot bare 16 prosent i 2005.</p><p>– Økte kunnskaper om elulykker og konsekvensene av dem kan være noen av årsakene til at de som arbeider med strøm, har blitt bedre til å melde ifra, sier Andersson.</p><p><strong>Fakta om elulykker</strong></p><ul><li>Vanligste type elulykke er strømgjennomgang. Disse utgjør 93 prosent av det totale antallet anmeldte elulykker. Tallet på elulykker blant elektrikere har de siste 12 årene sunket fra19 prosent til 13 prosent i året.</li><li>Unge personer som arbeider med elektrisitet, rammes oftere av elulykker enn eldre.</li><li>Totalt antall anmeldte elulykker har økt med 20 prosent siden 2016.</li><li>Vanligste årsaken til elulykker er feil begått i arbeidet – 74 prosent.</li><li>De fleste el-ulykker oppstår blant industriarbeidere og ansatte i elnett.</li><li>To personer omkom i strømulykker i Sverige i 2017.</li><li>I de siste 18 årene har 63 prosent av dødsulykkene skjedd i fritiden.</li></ul><p><a href="https://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/bilder/1110x360/pressrum/pressmeddelanden/2018/els_rapport_elolyckor2017_a4_1804_webb.pdf" target="_blank"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Du kan lese hele rapporten her.</a><br>(Kilde: Elsäkerhetsverket)</p><p><a href="http://hmsmagasinet.no/mange-el-ulykker-skyldes-slurv-og-stress" target="_blank"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Les saken hos HMS-magasinet</a></p><p><a href="/annet/aktuelt/">SE FLERE NYHETER>></a></p><p> </p><p> </p>


 

 

/startsiden_self0

 

 

 

 

/barn-unge_self0
/annet/aktuelt/Feil%20på%20tusenvis%20av%20OSO%20varmtvannsberedere_self0
/annet/aktuelt/Oppvaskmaskiner%20fra%20Bosch%20og%20Siemens%20kan%20ta%20fyrBrannfare med oppvaskmaskin_self0
/privat/verdt-å-viteVerdt å vite_self0
/privat/se-også/Komfyr%20og%20platetoppKomfyrbrann_self0

 

 

/privat/finn-fagfolkFinn fagfolk_self0
/privat/verdt-å-vite/samsvarserklæring-og-dokumentasjonSamsvarserklæring_self0
/privat/elkontroll-i-hjemmetElkontroll hjemme_self0
/annet/aktuelt/Elkjøp%20og%20Lefdal%20tilbakekaller%20mikrobølgeovnFarlig mikrobølgeovn_self0
/privat/se-ogs%C3%A5/Sikringsskapet_self0
/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsynDet lokale eltilsyn_self0

Elsikkerhet Norge
Sælidvegen 40
2322 HAMAR