Nyhetsbladet Elsikkerhet 88http://elsikkerhetsportalen.no/annet/aktuelt/Nyhetsbladet Elsikkerhet 88Nyhetsbladet Elsikkerhet 88Nyhetsbladet Elsikkerhet utgis av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), normalt to ganger i året. Utgave nr. 88 sendes ut i disse dager.<p>​​Mange har nok registrert at Elsikkerhetsavdelingen i DSB har vært fraværende i mange sammenhenger og til dels vanskelig tilgjengelig gjennom 2016. Hovedårsaken til dette er at avdelingen har vært delaktig i to prosjekter inneværende år som har lagt beslag på avdelingens ressurser og kapasitet. Det første prosjektet var et samarbeidsprosjekt med NEK som hadde som formål å kartlegge utfordringsbildet når det gjelder elsikkerhet frem mot 2030.</p><p>Resultatet fra dette prosjektet er med å danne grunnlaget for en pågående gjennomgang av Elsikkerhetsavdelingen for å se om den er "rigget" for å møte dagens og fremtidens utfordringer på en slik måte at den ivaretar DSB sin rolle som nasjonal elsikkerhetsmyndighet. Denne gjennomgangen skal være avsluttet innen utgangen av året, men konklusjoner og anbefalinger som fremkommer av sluttrapporten, vil kreve oppfølging gjennom 2017 og avdelingens kapasitet vil nok bli redusert også neste år.</p><p>Grunnet ressurssituasjonen i Elsikkerhetsavdelingen så hadde ikke DSB ulykkesstatistikkene klare før sommeren og det ble besluttet å kun utgi ett nummer av Elsikkerhet også i 2016.</p><p>Dette høstnummeret av Elsikkerhet inneholder derfor statistikk og omtale av de elulykkene som ble rapportert inn til DSB i løpet av foregående år. DSB har også i år valgt å beskrive ulykker/hendelser som ikke har medført skader og/eller sykefravær, da det ofte er tilfeldigheter som avgjør konsekvensene av en hendelse.</p><p>Det ble i 2015 meldt inn 497 elulykker som er en økning på 87 sett i forhold til forgående år. DSB ser en jevn økning i antall innmeldte elulykker siden 2010 og antar at dette i stor grad skyldes økt oppmerksomhet på meldeplikten og at det ikke gjenspeiler en reell økning i antall ulykker, men det var en relativt stor økning fra 2014. Antall ulykker med registrert skade var 146. Det ble et nytt år uten dødsulykker hvilket er positivt.</p><p>De fleste ulykkene rammer naturlig nok installatørbransjen hvor vi har flest elektrofagfolk i arbeid, men det er betenkelig at i perioden 2010-2015 så involverer ca. 30 % av ulykkene lærlinger. For 2015 var 1 av 4 med rapportert skade, hjelpearbeider/lærling. Her har bransjen en jobb å gjøre for å få ned ulykkestallene da antallet burde vært null.</p><p>DSB håper at dette nummeret også inneholder nyttig informasjon for bransjen. Det venter noen hektiske uker for de fleste før et nytt år er tilbakelagt og Elsikkerhetsavdelingen i DSB vil benytte anledningen til å takke bransjen for mye godt elsikkerhetsarbeid gjennom 2016 og ønsker leserne en riktig god jul og et godt nytt år med konstruktivt samarbeid i elsikkerhetens tjeneste også i 2017.</p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/DLE/2016-11%20Elsikkerhet%2088.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Les Elsikkerhet 88 her >></a></p><p><a href="/elbransjen/verdt-å-vite/nyhetsbladet-elsikkerhet">Se tidligere utgaver av Elsikkerhet og samleversjoner >></a></p><p> </p><p><a href="/annet/aktuelt/">SE FLERE NYHETER >></a></p>


 

 

/startsiden_self0

 

 

 

 

/barn-unge_self0
/annet/aktuelt/Feil%20på%20tusenvis%20av%20OSO%20varmtvannsberedere_self0
/annet/aktuelt/Oppvaskmaskiner%20fra%20Bosch%20og%20Siemens%20kan%20ta%20fyrBrannfare med oppvaskmaskin_self0
/privat/verdt-å-viteVerdt å vite_self0
/privat/se-også/Komfyr%20og%20platetoppKomfyrbrann_self0

 

 

/privat/finn-fagfolkFinn fagfolk_self0
/privat/verdt-å-vite/samsvarserklæring-og-dokumentasjonSamsvarserklæring_self0
/privat/elkontroll-i-hjemmetElkontroll hjemme_self0
/annet/aktuelt/Elkjøp%20og%20Lefdal%20tilbakekaller%20mikrobølgeovnFarlig mikrobølgeovn_self0
/privat/se-ogs%C3%A5/Sikringsskapet_self0
/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsynDet lokale eltilsyn_self0

Elsikkerhet Norge
Sælidvegen 40
2322 HAMAR