Nyhetsbladet Elsikkerhet 89http://elsikkerhetsportalen.no/annet/aktuelt/Nyhetsbladet Elsikkerhet 89Nyhetsbladet Elsikkerhet 8922. juni 2017: Nyhetsbladet Elsikkerhet utgis av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), normalt to ganger i året. Utgave nr. 89 sendes ut i disse dager.<p>​Som de fleste er kjent med så var Elsikkerhetsavdelingen til DSB delaktig i to prosjekter i 2016 som la beslag på avdelingens ressurser og kapasitet. Det første prosjektet var et samarbeidsprosjekt med NEK som hadde som formål å kartlegge utfordringsbildet når det gjelder elsikkerhet frem mot 2030.</p><p>Resultatet fra dette prosjektet var med på å danne grunnlaget for en gjennomgang av Elsikkerhetsavdelingen for å se om den var "rigget" for å møte dagens og fremtidens utfordringer på en slik måte at den ivaretar DSB sin rolle som nasjonal elsikkerhetsmyndighet. Sluttrapporten fra denne gjennomgangen var klar på nyåret og oppstiller forslag til en rekke tiltak for å møte de utfordringene som vi ser vil komme. </p><p>Gjennom Justis- og beredskapsdepartementets tildelingsbrev 2017 for DSB så er direktoratet ved Elsikkerhetsavdelingen gitt konkrete føringer for oppfølging av rapporten. Det vises til egen artikkel i dette nummeret av Elsikkerhet. </p><p>Dette vil imidlertid legge beslag på en del av avdelingens ressurser i 2017. I tillegg er hele direktoratet inne i et omfattende omstillingsprogram frem til årsskiftet som også vil kreve sitt. Dette vil i sum også medføre at avdelingen inneværende år vil være "fraværende" i en del sammenhenger.</p><p>Dette sommernummeret av Elsikkerhet inneholder statistikk og omtale av de elulykkene som ble rapportert inn til DSB i løpet av foregående år. DSB har også i år valgt å beskrive ulykker/hendelser som ikke har medført skader og/eller sykefravær, da det ofte er tilfeldigheter som avgjør konsekvensene av en hendelse.</p><p>Det ble i 2016 meldt inn 505 elulykker som er en økning på 8 sett i forhold til forgående år. Vi ser en jevn økning i antall innmeldte elulykker siden 2010 og antar at dette i stor grad skyldes økt oppmerksomhet på meldeplikten og at det ikke gjenspeiler en reell økning i antall ulykker.</p><p>Antall ulykker med registrert skade var 137. Dette er en nedgang på 9 sett i forhold til foregående år. Det ble imidlertid registrert 2 dødsulykker.</p><p>De fleste ulykkene rammer naturlig nok installatørbransjen hvor vi har flest elektrofagfolk i arbeid. DSB har de siste årene fokusert på at ca. 30 % av ulykkene har involvert lærlinger. Det er derfor positivt å registrere at denne andelen for 2016 er redusert til 21%.</p><p>DSB håper at dette nummeret også inneholder nyttig informasjon for leserne, og ønsker leserne en riktig god – og elsikker – sommer.</p><p>Brosjyren "<a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/DLE/Ta%20str%c3%b8m%20p%c3%a5%20alvor.pdf" target="_blank"><strong>Ta strøm på alvor</strong></a>" er i ny versjon og blir innstikk til den trykte versjonen.</p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/DLE/2017-06%20Elsikkerhet%2089.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" /><strong>Les Elsikkerhet 89 her >></strong></a></p><p><a href="/elbransjen/verdt-å-vite/nyhetsbladet-elsikkerhet"><strong>Se tidligere utgaver av Elsikkerhet og samleversjoner >></strong></a><br> <a href="/annet/aktuelt/"><br>SE FLERE NYHETER >></a></p>


 

 

/startsiden_self0

 

 

 

 

/barn-unge_self0
/annet/aktuelt/Feil%20på%20tusenvis%20av%20OSO%20varmtvannsberedere_self0
/annet/aktuelt/Oppvaskmaskiner%20fra%20Bosch%20og%20Siemens%20kan%20ta%20fyrBrannfare med oppvaskmaskin_self0
/privat/verdt-å-viteVerdt å vite_self0
/privat/se-også/Komfyr%20og%20platetoppKomfyrbrann_self0

 

 

/privat/finn-fagfolkFinn fagfolk_self0
/privat/verdt-å-vite/samsvarserklæring-og-dokumentasjonSamsvarserklæring_self0
/privat/elkontroll-i-hjemmetElkontroll hjemme_self0
/annet/aktuelt/Elkjøp%20og%20Lefdal%20tilbakekaller%20mikrobølgeovnFarlig mikrobølgeovn_self0
/privat/se-ogs%C3%A5/Sikringsskapet_self0
/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsynDet lokale eltilsyn_self0

Elsikkerhet Norge
Sælidvegen 40
2322 HAMAR