Nytt om normer og standarderhttp://elsikkerhetsportalen.no/annet/aktuelt/Nytt om normer og standarderNytt om normer og standarderNorsk Elektroteknisk Komite (NEK) jobber kontinuerlig med utvikling av normer og standarder som har stor betydning for de som jobber innen elektrofaget. <p>​<strong>NEK 400 bolig:2016</strong></p><p>NEK 400 bolig:2016 er en «avlegger» fra NEK 400:2014 og er en oppfølger av tilsvarende publikasjon fra 2011. Innholdet er oppjustert etter NEK 400:2014 og inneholder også relevant stoff ift. NEK 399-1 om tilknytningspunkt for el og ekom i boligbygg.</p><p>NEK 400 bolig er en teknisk spesifikasjon for planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger. Spesifikasjonen er utarbeidet av NEKs normkomite NK64 Bygningsinstallasjoner.</p><p>I motsetning til en norm er en teknisk spesifikasjon en beskrivelse av løsninger for en bestemt bruk som tilfredsstiller normens krav.</p><p>NEK 400 er beregnet for alle typer elektriske lavspenningsanlegg, fra mindre boliginstallasjoner til komplekse installasjoner i næringsbygg og industri. Mange krav og føringer i NEK 400 er derfor ikke relevante for elektriske anlegg i boliger.</p><p>NEK 400 bolig ble første gang utgitt i 2011 med basis i kravene i NEK 400:2010. Denne utgaven er en revisjon av den første utgaven tilpasset de reviderte kravene i NEK 400:2014, inklusive føringer om bruk av NEK 399. NK64 vedtok teknisk spesifikasjon “NEK TS 400 bolig:2016” 7. oktober 2015.</p><p>Denne tekniske spesifikasjonen er en «konservativ» tolkning og beskrivelse av kravene i NEK 400 for ett bestemt bruksområde, dvs. at de løsninger og føringer som gis, er godt innenfor rammen av kravene i NEK 400:2014. Dette betyr at det kan finnes mer optimale løsninger, men da må kravene i NEK 400:2014 legges til grunn i sin helhet.</p><p>Det er målet at denne tekniske spesifikasjonen vil gjøre hverdagen noe enklere for dem som planlegger, installerer, verifiserer og dokumenterer elektriske installasjoner i boliger.</p><p>Elektroinstallatører, rådgivende ingeniører elektro (RIE), utbyggere av boliger, studenter innen elektrofaget og boligeiere er aktuelle brukere av standarden.</p><p><a href="http://www.standard.no/fagomrader/elektro/lavspenningsinstallasjoner/nek-400_2014/nek-400-bolig_2016/" target="_blank">Les mer om NEK 400 bolig på standard.no >></a><br> <br><strong>NEK 399 – for bolig og næringsbygg</strong></p><p>Det jobbes i disse dager med en ny utgave av NEK 399 om tilknytningspunkt for el- og ekomnett.</p><p>Neste utgave av NEK 399 forventes lansert på forsommeren 2017, men med koordinert ikrafttredelse sammen med NEK 400 i juni 2018. Den nye normen vil omfatte både bolig og næringsbygg, i motsetning til dagens utgave som kun tar for seg bolig.</p><p>I praksis vil virkeområde for normen dekke alle bygg og installasjoner. Komiteen som forvalter NEK 399 har fått økt medlemsmasse både fra netteiere og fra ekom-sektoren. Komiteen har for øvrig et tett samarbeid med ulike interessenter for å sikre en god forankring.</p><p><a href="http://www.standard.no/nyheter/nyhetsarkiv/elektro/lavspenningsinstallasjoner/nek-399-for-bolig-og-naringsbygg/" target="_blank">Les mer om NEK 399 på standard.no >></a><br> <br> <strong>Ex-konferansen 22. – 23. november 2016</strong></p><p>Er du i befatning med eksplosjonsfarlige områder?</p><p>Da kan i så fall Ex-konferansen være noe for deg. Konferansen arrangeres annet hvert år i regi av NEK og IFEA. I år holdes konferansen som så mange ganger før på Grand Hotel i Oslo sentrum.</p><p>Årets konferanse vil sette søkelyset på kostnadsbesparelser i et sikkerhetsperspektiv. Konferansen legger vekt på regelverk og standardisering i samspill med praktiske erfaringer. Kompleksitetene av anleggene utvikles kontinuerlig samtidig som det er behov for å gjennomføre betydelige kostnadsreduksjoner. Hvor kan man spare og hva kan bransjen selv gjøre for å få ned kostnadene? Sikkerhetsmessig er det også avgjørende å identifisere hvor man ikke kan spare.</p><p>Konferansen samler representanter for norske myndigheter som oppdaterer bransjen på forskriftene, samt myndighetenes erfaringer fra bl.a. markedskontroll og ulykker. Videre forteller industribedriftene om sine erfaringer med tanke på tennkilder og sikkerhet. </p><p>Det blir gjennomgang av nye NEK 420 der det er flere oppdateringer fra 2010-utgaven. Videre vil den nasjonale Ex-komitéen, NK31, informere om sitt arbeid, samt hvordan norske fagfolk kan delta i standardiseringsarbeid for å påvirke nasjonalt og internasjonalt regelverk. </p><p>I 2016 trer det ny ATEX-direktivet i kraft og det blir orientert om betydningen av dette både med tanke på forskrifter og sertifisering.</p><p>For mer informasjon og påmelding, se <a href="http://www.exkonferansen.no/" target="_blank">www.exkonferansen.no</a>  </p><p> </p><p><a href="/annet/aktuelt/NEK%20400%20landbruk%20er%20klar">Les om NEK 400 landbruk >></a></p><p><a href="/elbransjen/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifter">Les mer om relevant regelverk >></a></p><p> </p><p><a href="/annet/aktuelt/">SE FLERE NYHETER >></a></p>


 

 

/startsiden_self0

 

 

 

 

/barn-unge_self0
/annet/aktuelt/Feil%20på%20tusenvis%20av%20OSO%20varmtvannsberedere_self0
/annet/aktuelt/Oppvaskmaskiner%20fra%20Bosch%20og%20Siemens%20kan%20ta%20fyrBrannfare med oppvaskmaskin_self0
/privat/verdt-å-viteVerdt å vite_self0
/privat/se-også/Komfyr%20og%20platetoppKomfyrbrann_self0

 

 

/privat/finn-fagfolkFinn fagfolk_self0
/privat/verdt-å-vite/samsvarserklæring-og-dokumentasjonSamsvarserklæring_self0
/privat/elkontroll-i-hjemmetElkontroll hjemme_self0
/annet/aktuelt/Elkjøp%20og%20Lefdal%20tilbakekaller%20mikrobølgeovnFarlig mikrobølgeovn_self0
/privat/se-ogs%C3%A5/Sikringsskapet_self0
/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsynDet lokale eltilsyn_self0

Elsikkerhet Norge
Sælidvegen 40
2322 HAMAR