DLE-konferansen 2013http://elsikkerhetsportalen.no/annet/se-også/DLE-konferansen 2013DLE-konferansen 2013Konferansen arrangeres i samarbeid mellom DSB og formålet er å gi DLE, inklusiv sakkyndige selskaper, informasjon og nyheter innenfor relevant regelverk og saksbehandling.<p>​Har nettselskapene den nødvendige bestillerkompetansen?<br></p><p>Innehar nettselskapene denne kompetansen og er man tilstrekkelig bemannet for å utføre disse oppgavene? Dette er sentrale spørsmål som vil bli berørt i en paneldebatt på årets konferanse. Minimumsoppgaver som skal utføres i nettselskapene er:</p><ul><li>Utarbeidelse av tilsynsplaner</li><li>Foreta lokale risikovurderinger</li><li>Utforme bestillinger</li><li>Utføre saksbehandling (avviks- og klagebehandling)</li><li>Innrapporteringer til DSB</li><li>Som deltaker på konferansen får du blant annet:</li><li>Innføring i DLE-skolen – Sertifiserings- og repetisjonskurs</li><li>Innføring og paneldebatt rundt utfordringene ved bl.a. bestillerrollen</li><li>Treffe bransjekollegaer med samme utfordringer</li><li>Fagkompetanse og inspirasjon til å bruke den</li><li>+ belysning av mange andre spennende temaer</li></ul><p> </p><p><strong>Målgruppen</strong><br>Daglig leder i nettselskapene, ledere av og ansatte i DLE og sakkyndige selskaper og representanter fra andre tilsynsetater..</p><p> </p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/Annet/DLE%20konferansen_invitasjon%20og%20program.pdf">Les mer i dette pdf dokumentet</a></p>


 

 

/startsiden_self0

 

 

 

 

 

 

Elsikkerhet Norge
Sælidvegen 40
2322 HAMAR