Informasjon om elsikkerhetsportalenhttp://elsikkerhetsportalen.no/annet/se-også/Informasjon om elsikkerhetsportalenInformasjon om elsikkerhetsportalenMange i DLE-bransjen har lenge etterlyst bedre struktur på egen og andres informasjon om elsikkerhet. Lokale initiativ og skippertak preger ofte informasjonsarbeidet. Endelig er løsningen her!<p>​​Elsikkerhetsportalen har som ambisjon å være DLE-bransjens og publikums selvskrevne informasjonssted om elsikkerhet og arbeid relatert til elsikkerhet. Portalen er utviklet av Elsikkerhet Norge AS i samarbeid med Evry og Rim Ide & Kommunikasjon. Dette kan ditt nettselskap dra nytte av!</p>Informasjonsplikten<p>​DSB fremhever i sin instruks det økende behovet for forebyggende informasjon for å bidra til økt elsikkerhet hos folk flest. Slik informasjon skal gis til ulike målgrupper i nødvendig omfang og med ressurser tilpasset målgruppe. Det forventes derfor at nettselskap og DLE benytter tilgjengelige kanaler for å formidle informasjon om elsikkerhet, herunder sine websider. </p><p>Unge menn er en av gruppene som er spesielt utsatt for å omkomme i brann, og samtidig en gruppe som er vanskelig med tanke på markedsføring av elsikkerhet. Under DLE-konferansen 2013 poengterte derfor DSB viktigheten av å formidle informasjon om elsikkerhet gjennom elektroniske medier og apper, da det er dette unge mennesker i dag forholder seg til.</p>Fordelene<p>​Som samarbeidspartner med Elsikkerhetsportalen, vil ditt nettselskap kunne formidle oppdatert og kvalitetssikret elsikkerhetsinformasjon til deres kunder. Alt kan presenteres som en profesjonell webløsning som oppfyller nettselskapenes plikt til å informere om elsikkerhet på internett. Grafisk uttrykk kan tilpasses nettselskapets profil med logo, farger, bilder etc. Webredaksjonen vår sørger for at sidene til enhver tid er oppdatert og aktuelle.</p><p>Samtidig får eget DLE-personell tilgang til portalens lukkede fagsider tilpasset bransjen. ​Her vil det også finnes hjelpemidler og verktøy som kan benyttes i DLE sine øvrige informasjons- og tilsynsaktiviteter, samt et fagforum hvor du kan møte andre kollegaer fra hele bransjen. Sakkyndige selskaper kan selvfølgelig også tegne avtale for å få tilgang til disse fagsidene.</p>Mer informasjon<p>Se vår presentasjon av Elsikkerhetsportalen og les mer om bakgrunn for portalen, løsningen, fordelene etc.</p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/Annet/Presentasjon%20av%20ESP.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" style="margin:5px;" />Se presentasjonen</a></p><p>For mer informasjon om ulike modeller for samarbeid, priser og tilbud, ta kontakt: </p><p>Elsikkerhet Norge AS V/ Mona Cicilie Stormoen<br> Tlf. 48104391<br>Epost: <a href="mailto:mona@elsikkerhetnorge.no">mona@elsikkerhetnorge.no</a> </p>


 

 

/startsiden_self0

 

 

 

 

 

 

Elsikkerhet Norge
Sælidvegen 40
2322 HAMAR