Bli elektrikerhttp://elsikkerhetsportalen.no/barn-unge/se-også/Bli elektrikerBli elektrikerElektrikere monterer og reparerer elektriske anlegg, og vi trenger flere elektrikere i Norge!<p>En elektriker er en elektrofagarbeider som jobber med elektriske lavspenningsanlegg, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner. Arbeidet innebærer å montere elektriske systemer, reparere og utføre service på eksisterende systemer. En del av arbeidet går med til å feilsøke. Elektrikere arbeider med boliger og andre bygninger, industri, landbruk, skip, olje- og gassinstallasjoner, og alarm- og sikkerhetsanlegg. </p><p>I Norge er det bare elektrofagarbeidere som har lov til å arbeide på elektriske installasjoner og utstyr. Tilsynsmyndighetene stiller bestemte elsikkerhetskrav til elektrofagarbeideren for å kunne jobbe selvstendig med utførelse og reparasjon og service av elektriske lavspennings- og høyspenningsanlegg. Du må ha fagbrev for å kunne arbeide selvstendig.</p><p><strong>Utdanning</strong></p><p>Utdanningsløpet i videregående opplæring varer fire og et halvt år, der 2,5 år består av opplæring i bedrift:</p><p>Videregående trinn 1 (Vg1): elektrofag</p><p>Videregående trinn 2 (Vg2): elenergi</p><p>To og et halvt år med opplæring i bedrift i elektrikerfaget</p><p>Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.</p><p><strong>Opptakskrav</strong></p><ul><li>Fullført grunnskole.</li></ul><p><strong>Etter- og videreutdanning</strong></p><p>Med fagbrev i elektro er det flere muligheter for videreutdanning på fagskole eller høyskole. Etter to år på fagskole er du utdannet fagtekniker. Som fagtekniker kan du starte egen bedrift, eller være kvalifisert til lederstilling innenfor ditt fagområde. Med treårig høgskoleutdanning kan du bli høgskoleingeniør med bachelorgrad. For høyskolestudier trenger du generell studiekompetanse, men en del skoler tilbyr muligheten til inntak uten studiekompetanse, blant annet gjennom y-veien eller forkurs. <a href="http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=urn:x-mediadb:20169" target="_blank">Her kan du se hvordan du kan gå fra å være elektriker til ingeniør.</a></p><p><strong>Eller du kan bli en elsikkerhetsingeniør</strong></p><p><img class="ms-rtePosition-1" src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Barn%20og%20unge/bli-elsikkerhetsingeni%c3%b8r.jpg?RenditionID=6" alt="" style="margin:5px;" /> </p><p> </p><p>En elsikkerhetsingeniør er en superhelt! De avdekker flere tusen feil og mangler ved elektriske anlegg hvert år. Mange av disse feilene ville ha ført til brann og i verste fall dødsfall. En superhelts arbeidsoppgaver kan være:</p><ul><li>Kontroll av elektriske anlegg i boliger, bedrifter o.l.</li><li>Revisjon av installatører og virksomheter.</li><li>Elsikkerhetsinformasjon i skole, lag/foreninger og generelt ved henvendelse.</li><li>Brannetterforskning.</li><li>Markedskontroll.</li></ul><p><strong>For å bli en av superheltene, trenger du:</strong></p><ul><li>Fagbrev som elektromontør gruppe L.</li><li>Minimum 2-årig teknisk fagskole elkraft.</li></ul><p>​</p>


 

 

/startsiden_self0

 

 

 

 

https://brannvernforeningen.no/gode-rad/brannvern-pa-mange-sprak/32 språk_blank0
/barn-unge/Sover%20du%20trygt?Sover du trygt?_self0
/barn-unge/undervisning-skoleskole + elsikkerhet_self0
/barn-unge/se-også/Grill%20muttern%20og%20fattern_self0

 

 

/barn-unge/se-også/Elektrisitet%20og%20sliktVi bruker strøm!_self0
/barn-unge/el-dektektiv-hjemme_self0
/barn-unge/se-også/Bli%20elektrikerBli elektriker!_self0
/barn-unge/se-også/Hva%20er%20elektrisitetHva er elektrisitet?_self0

Elsikkerhet Norge
Sælidvegen 40
2322 HAMAR