Elektrisitet og slikthttp://elsikkerhetsportalen.no/barn-unge/se-også/Elektrisitet og sliktElektrisitet og sliktVi bruker elektrisitet hvert sekund av hver time hele døgnet året rundt. I Norge har vi et megastort forbruk!<p>Norge er det landet i verden som bruker desidert mest elektrisk energi per innbygger. Elektrisitet, olje og gass er de viktigste energibærerne i Norge. Olje brukes først og fremst til transportformål, mens gass hovedsakelig brukes på sokkelen og i industrien på fastlandet. </p><p>Energibruken i Norge er relativt høy, blant annet på grunn av vårt kalde klima, kraftkrevende industri og omfattende transport.</p><p>I et fjelland som Norge, med mye vannkraft, er elektrisitet en viktig energikilde. Vi har verdens nest høyeste elektrisitetsforbruk per innbygger:<br>24 295 kWh. Dette er nesten tre ganger gjennomsnittet i OECD, som er om lag 8 400 kWh.<br>Dette tallet omfatter elektrisitetsforbruket i alle sektorer, ikke bare husholdningenes forbruk. Sammenliknet med andre land utgjør elektrisk kraft en relativt høy andel av energiforbruket i Norge – nesten 50 prosent.<br>Dette har selvfølgelig sammenheng med at elektrisitet tradisjonelt har vært relativt billig:</p><p> </p>Kraftproduksjon<p>​I Norge produserte vi 127 632 GWh elektrisitet i 2011, og over 95 prosent av dette var fra vannkraft (SSB 2013 a). Vannkraft er en fornybar energikilde, så produksjon og forbruk av denne elektrisiteten har liten eller ingen negativ innvirkning på miljøet så snart kraftverkene er bygget ut. </p>Strømforbruket<p>​De senere årene har vi hatt tilgang på billig elektrisitet fra vannkraft. Derfor har vi aldri vært vant med å spare på strømmen slik andre land gjør. I de fleste andre land er folk nøye på å skru av lyset og varme i rom der ingen oppholder seg. Det er også mer bruk av automatiske systemer som selv skrur seg av etter en viss tid. Vi bruker også en stor del av elektrisiteten til oppvarming.</p><p>I gamle dager ble elektrisitet kun brukt til belysning, mens kull, koks, olje og ved ble brukt til matlaging og oppvarming. For ca. 50 år siden ble Norge et rikt land og nordmenn endret bl.a. måten vi bruker elektrisitet på. </p>Slik bruker vi strømmen<p>​66 prosent av energiforbruket hjemme hos oss, går til oppvarming. Først og fremst spiller utetemperaturen en rolle for hvor mye vi bruker av strøm. Jo kaldere det blir, jo mer strøm bruker vi. Det spiller også en rolle hva slags bolig vi har. En liten leilighet har mindre forbruk enn et stort hus. Mens små leiligheter ofte har kun strøm som oppvarmingskilde, så har et hus gjerne flere kilder som for eksempel vedfyring. </p><p>De siste 10-15 årene har høyere strømpriser gjort at mange har gjort endringer for å spare strøm vi bruker til oppvarming. Vi har mye bedre isolasjon i de nye husene vi bygger mens mange pusser opp eldre hus og etterisolerer disse. I stedet for at panelovner har vi installert varmepumpe. Ca. 25 prosent av alle husholdninger har installert varmepumpe. Disse drives med strøm, men krever mindre strøm enn det antall panelovner gjorde for å oppnå samme varme i rommene. </p>


 

 

/startsiden_self0

 

 

 

 

https://brannvernforeningen.no/gode-rad/brannvern-pa-mange-sprak/32 språk_blank0
/barn-unge/Sover%20du%20trygt?Sover du trygt?_self0
/barn-unge/undervisning-skoleskole + elsikkerhet_self0
/barn-unge/se-også/Grill%20muttern%20og%20fattern_self0

 

 

/barn-unge/se-også/Elektrisitet%20og%20sliktVi bruker strøm!_self0
/barn-unge/el-dektektiv-hjemme_self0
/barn-unge/se-også/Bli%20elektrikerBli elektriker!_self0
/barn-unge/se-også/Hva%20er%20elektrisitetHva er elektrisitet?_self0

Elsikkerhet Norge
Sælidvegen 40
2322 HAMAR