Kraftproduksjonhttp://elsikkerhetsportalen.no/barn-unge/se-også/KraftproduksjonKraftproduksjonI Norge skjer nesten all kraftproduksjon fra vannkraft. Denne kraften omsettes i et nordisk marked.<p><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Barn%20og%20unge/kraftmarkedet.jpg" alt="" style="margin:5px;width:896px;height:500px;" />​</p><p>KRAFTMARKEDET</p><p><strong>Kraftprodusent:</strong> I Norge skjer nesten all kraftproduksjon fra vannkraft. Et vannkraftverk består av flere elementer for eksempel vannmagasin, turbin, generator og transformator. Det hele begynner med en dam (vannmagasin). Det første vannet treffer etter å ha gått gjennom vanntunnelen, er turbinen. Den omdanner bevegelsesenergien i vannet til rotasjonsenergi. Akslingen på trubinen går til generatoren om da omdanner rotasjonsenergien til elektrisk energi. Spenningen fra generatoren går så til transformatoren. </p><p><strong>Kraftbørsen: </strong>Kraft selges og kjøpes på kraftbørsen. Nord Pool heter den nordiske kraftbørsen som norske kraftprodusenter selger sin kraft til. Herfra kjøper strømselskapene strøm fra og selger videre til oss. Det innebærer at noe av den norske vannkraften går til for eksempel Finland mens kraft produsert i Sverige havner i norske hjem.</p><p><strong>Strømselskapet:</strong> Vi kjøper vår strøm hos strømselskaper og ikke direkte på børsen. Det tilbys flere ulike strømavtaler fra de ulike strømselskapene. Strømselskapene er i konkurranse med hverandre. </p><p><strong>Nettselskapet:</strong> Det er nettselskapet som sørger for at strømmen transporteres ut til hus, hytter, butikker, fabrikker og alle steder det brukes strøm. Nettselskapene bygger og vedlikeholder distribusjonsnettet (ledningsnettet) i landet. De har også plikt til å føre tilsyn og informere om at elektriske kraft blir brukt på en forsvarlig måte. Én av oppgavene er å holde skoleundervisning. Nettselskaper har monopol innen sitt konsesjonsområde.</p><p><strong>Kunder:</strong> Sluttkunden, som det kalles, er oss. Det er husholdninger (hjemmet vårt, hytta vår) og næringsvirksomhet (butikker, fabrikker etc.) Vi kjøper strøm fra et strømselskap. Strømmen bruker vi til oppvarming, for at kaffetrakteren, brødristeren, kjøleskapet og komfyren skal fungere, og vi trenger strøm til PCer, mobiler og PlayStation.</p><p><a href="http://nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/644759" target="_blank">Her kan du se vannkraftproduksjon:</a></p><div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read a3277969-ef0c-4a04-a922-42330dd597c4" id="div_a3277969-ef0c-4a04-a922-42330dd597c4"></div><div id="vid_a3277969-ef0c-4a04-a922-42330dd597c4" style="display:none;"></div></div>


 

 

/startsiden_self0

 

 

 

 

https://brannvernforeningen.no/gode-rad/brannvern-pa-mange-sprak/32 språk_blank0
/barn-unge/Sover%20du%20trygt?Sover du trygt?_self0
/barn-unge/undervisning-skoleskole + elsikkerhet_self0
/barn-unge/se-også/Grill%20muttern%20og%20fattern_self0

 

 

/barn-unge/se-også/Elektrisitet%20og%20sliktVi bruker strøm!_self0
/barn-unge/el-dektektiv-hjemme_self0
/barn-unge/se-også/Bli%20elektrikerBli elektriker!_self0
/barn-unge/se-også/Hva%20er%20elektrisitetHva er elektrisitet?_self0

Elsikkerhet Norge
Sælidvegen 40
2322 HAMAR