Elsikkerhet for eldrehttp://elsikkerhetsportalen.no/bedrift/se-også/Elsikkerhet for eldreElsikkerhet for eldreStadig flere eldre bor hjemme lenger. Risikoen for å omkomme i brann øker med alderen, og dette gir grunn til bekymring. <p>Dødshyppigheten i boligbranner hos eldre over 70 år er ca. 4,5 ganger høyere enn hos den øvrige delen av befolkningen. Nærmere halvparten av alle boligbranner er knyttet til elektrisitet er, og dette gir all grunn til å være oppmerksom på hva slags elektrisk anlegg og elektrisk utstyr eldre og pleietrengende har.  </p><p>Når du besøker eldre personer kan det være lurt å se etter om det finnes noe som kan utgjøre en fare. Ofte er det bare noen små og enkle grep du selv kan gjøre som må tas og ikke store tiltak. Det kan også være lurt å snakke med den eldre personen eller en av dennes pårørende. Når du har sett det kan du gjøre noe med det! </p><p>Hvis risikofaktoren ikke blir utbedret, bør du sende en bekymringsmelding til Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE).<a href="/_layouts/15/Catalog.aspx?Url=http%3A%2F%2Fforfatter%2Eelsikkerhetsportalen%2Eno%2FSider%2FBekymringsmelding%2Easpx"> </a></p><p><a href="/bedrift/verdt-å-vite/bekymringsmeldinger">Les mer om du er bekymret, og hva du kan gjøre.</a></p>Tørrkoking/komfyrbrann<p>​Tørrkoking og antenning av olje/fett på komfyrer og platetopper er de vanligste årsakene til boligbranner. Eldre -spesielt kvinner- er overrepresentert blant de som omkommer i denne type branner. Det helt typiske er at de er i ferd med å lage seg mat, forlater kjøkkenet et øyeblikk , men glemmer å slå av komfyren eller tror de er borte i kort nok tid til at ingenting skal skje. <strong>Skaff en komfyrvakt! </strong>Komfyrvakter varsler eller kobler ut strømmen dersom en komfyrbrann er faretruende nær. </p><p>Det er krav om slike sikkerhetsinnretninger i alle nye boliger, men kan også enkelt installeres i eksisterende anlegg. Enkelte modeller kan plugges direkte i eksisterende stikkontakt, mens andre krever installasjon av elektriker. Hvis du jobber i hjemmetjenesten, hjelp gjerne til for å få montert komfyrvakt! Informer om mulighetene, og ta opp spørsmålet med brukerne eller deres pårørende. Eldre og funksjonshemmede kan få hjelp til slike tiltak fra hjelpemiddelsentralen. </p><p><a href="/_layouts/15/Catalog.aspx?Url=http%3A%2F%2Fforfatter%2Eelsikkerhetsportalen%2Eno%2FSider%2FKomfyrbrann%2Easpx">Les mer om komfyrbrann.</a></p>Bruk av elektriske produkter<p>Det er slett ikke uvanlig at eldre sverger til kokekaffe og tevann på komfyren fremfor å bruke kaffetrakter og vannkoker. Selv om det er en viss brannfare knyttet til kaffetraktere og vannkokere foretrekkes disse fremfor risikoen for tørrkoking på komfyren. Trekk alltid ut støpslet til kaffetrakteren/vannkokeren etter bruk. Synes du dette er et plunder og heft eller pleier å glemme det? Da kan et tidsur være en smart løsning!</p><p><a href="/_layouts/15/Catalog.aspx?Url=http%3A%2F%2Fforfatter%2Eelsikkerhetsportalen%2Eno%2FSider%2FBruk%2Dav%2Delektrisk%2Dutstyr%2Easpx">Les mer om bruk av elektriske produkter.</a></p><p>Det er mange som velger å flytte fra gammel bolig til en nyere leilighet på sine eldre dager. Dette er gjerne en fordel med tanke på det elektriske anlegget. Utfordringen kan være at de tar med seg gamle lamper, varmeovner, skjøteledninger og hvitevarer. Dermed tar de med seg noe av risikoen knyttet til utstyret. Det kan også være at dette ikke passer i stikkontakter med jord som brukes i alle rom i nye boliger. Dessverre er det enkelt å ty til kreative løsninger for å få utstyret til å fungere. Dette blir sjeldent bra! Det er derfor med god grunn at vi anbefaler å skaffe nytt utstyr i stedet.  </p><p><a href="/_layouts/15/Catalog.aspx?Url=http%3A%2F%2Fforfatter%2Eelsikkerhetsportalen%2Eno%2FSider%2FBeskyttelsesklasser%2Dfor%2Delektrisk%2Dutstyr%2Easpx">Les mer om beskyttelsesklasser på elektrisk utstyr som kan være til hjelp i slike situasjoner. </a></p><p>Er det behov for å bruke elektromedisinsk utstyr hjemme? Da er det viktig å sørge for at det elektriske anlegget er i god stand. Obs! Det skal ikke brukes skjøteledninger til slikt utstyr. Bruk av faste tilkoblede stikkontakt reduserer risikoen for uttilsiktet utkobling av strømtilførselen til utstyret. </p>Oppvarming<p>​Mange eldre bor i gamle hus med ved- eller oljefyring. Hvis det elektriske anlegget er gammelt, er det sannsynligvis ikke dimensjonert for kun elektrisk oppvarming. Det er imidlertid ikke like lett å håndtere ved- og oljefyring når helsa skranter. Da tys det til elektrisk oppvarming, og dette øker risikoen for overbelasning og varmgang i anlegget. Hvis dette er situasjonen, bør det en oppgradering av det elektriske anlegge vurderes.</p><p><a href="/_layouts/15/Catalog.aspx?Url=http%3A%2F%2Fforfatter%2Eelsikkerhetsportalen%2Eno%2FSider%2FFinn%2Dfagfolk%2Easpx">Fagfolk vil gi de beste råd og anbefalinger.</a></p>Varmeovner og varmetepper<p>​Når mye av dagen tilbringes sittende i godstolen i stua trenger man litt ekstra oppvarming. Da er det mange som velger å bruke løse varmeovner, som oljeovner eller vifteovner, men disse er forbundet med en større risiko enn fastmonterte varmeovner. Vi fraråder bruk av slike ovner hos eldre og pleietrengende. Hvis dette allikevel er eneste mulighet, må det påses at ovnene ikke står nærme møbler eller blir tildekket på noen måte. </p><p>Tradisjonelt har også varmeputer og varmetepper vært årsak til mange branner. Varmetepper består av varmetråder som skal spre varmen jevnt utover teppet. Hvis sømmene som holder disse trådene på plass blir ødelagte, kan trådene komme i kontakt med hverandre. Dette kan føre til overoppheting og brann. Brett derfor ikke varmeteppene, og skru dem alltid av før du sovner! </p><p><a href="/_layouts/15/Catalog.aspx?Url=http%3A%2F%2Fforfatter%2Eelsikkerhetsportalen%2Eno%2FSider%2FVarmeovner%2D%2Dvarmetepper%2Easpx">Les mer om varmeovner og varmetepper.</a></p>Lamper og belysning<p>Jo eldre man blir jo større blir behovet for sterkere lys. Særlig eldre har en rekke gamle lampetter, stålamper og lysekroner i hjemmet sitt. Kvaliteten på ledninger, brytere og støpsler begynner ofte å bli dårlige. Det kan da være nødvendig å foreta reparasjoner eller rett og slett kjøpe noe nytt. For øvrig er det særdeles viktig å bruke riktige lyspærer i gamle lamper med stoffskjermer. Svimerker er alltid et faresignal! </p><p><a href="/_layouts/15/Catalog.aspx?Url=http%3A%2F%2Fforfatter%2Eelsikkerhetsportalen%2Eno%2FSider%2FLamper%2Dog%2Dbelysning%2Easpx">Les mer om lamper og belysning.</a> </p>Skjøteledninger<p>​Av og til er det behov for skjøteledninger, og her bør du være oppmerksom! Spesielt eldre skjøteledninger med tynne ledninger blir fort overbelastes. Pass derfor på at varmeovner, og annet utstyr som bruker mye strøm, kobles direkte i en stikkontakt og ikke i en skjøteledning. Dersom det er mangel på stikkontakter, bør det tas initiativ til å kontakte elektriker for å montere flere. </p><p><a href="/_layouts/15/Catalog.aspx?Url=http%3A%2F%2Fforfatter%2Eelsikkerhetsportalen%2Eno%2FSider%2FSkj%C3%B8teledninger%2Easpx">Les mer om bruk av skjøteledninger.</a></p>Hvitevarer<p>​Vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og tørketromler utpeker seg i statistikken over utstyr som er involvert i branner. Hvitevarer bør derfor kun benyttes når du er hjemme i huset og er våken. For de som har problemer med å reagere raskt nok, og å kunne evakuere ved egen hjelp, kan brann i hvitevarer være kritisk selv i våken tilstand. I slike tilfeller anbefaler vi at det bør være andre personer til stede i boligen når slikt utstyr er i bruk. </p><p><a href="/_layouts/15/Catalog.aspx?Url=http%3A%2F%2Fforfatter%2Eelsikkerhetsportalen%2Eno%2FSider%2FHvitevarer%2Easpx">Les mer om bruk av hvitevarer.</a></p>


 

 

/startsiden_self0

 

 

Instruert personellhttp://elsikkerhetsportalen.no/bedrift/internkontroll/instruert-personell/Instruert personellInstruert personell
Bedriftselektrikerenhttp://elsikkerhetsportalen.no/bedrift/internkontroll/bedriftselektriker/BedriftselektrikerenBedriftselektrikeren
Elkontroll av næringsbygghttp://elsikkerhetsportalen.no/bedrift/internkontroll/elkontroll-næring/Elkontroll av næringsbyggElkontroll av næringsbygg

 

 

/bedrift/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifter_self0

 

 

/bedrift/verdt-%C3%A5-vite/det-lokale-eltilsyn/tilsyn-med-virksomheter_self0
/bedrift/internkontroll_self0
/bedrift/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsynDet lokale eltilsyn_self0

Elsikkerhet Norge
Sælidvegen 40
2322 HAMAR