Hjelp til de glemskehttp://elsikkerhetsportalen.no/bedrift/se-også/Hjelp til de glemskeHjelp til de glemskeDen vanligste årsaken til boligbrann kommer faktisk av at vi er glemske eller overtrøtte. Det kan vi gjøre noe med!<p>​Tørrkoking og antenning av olje/fett på komfyrer og platetopper er de vanligste årsakene til boligbrann. Dette skyldes uforsiktighet, uoppmerksomhet og glemsomhet ved matlaging. </p><p style="text-decoration:underline;">Hvis du følger disse rådene, minsker du risikoen for komfyrbrann:</p><ul><li>Hold alltid oppsikt med komfyren mens den står på.</li><li>Slå av komfyren, eller skru ned varmen på kokeplatene, hvis du blir forstyrret.</li><li>Ikke bruk komfyren hvis du er trøtt eller beruset.</li><li>Gjør ren kjøkkenviften.</li></ul><p>Eldre mennesker utgjør en risikogruppe, og det kommer av at de lett kan glemme hva de holder på med. Da er det smart å installere en <strong>komfyrvakt</strong>. Den slår av strømmen hvis kjelen blir tørrkokt eller en plate blir stående på. Enkelte komfyrvakter kan brukes som barnesikring av komfyren. Det finnes flere modeller, så spør om råd i forretninger eller hos din elektriker. Eldre og funksjonshemmede kan kontakte hjelpemiddelsentralen.</p><p>En annen risikogruppe er unge menn. Nesten hver helg må brannvesenet hjem til unge mennesker som "bare skulle lage litt mat", men som sovnet på sofaen etter en bytur. Komfyrvakt er derfor et godt sikkerhetstiltak i alle boliger. I nye boliger er det nå krav om å ha det.</p><p><a href="/startsiden/Det%20gikk%20bra%20denne%20gangen">Les historien om Kristian som ble vekket av røykdykkere.</a></p><p>Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har lansert en "nattmatapp". Den finner nærmeste nattåpne spisested der du er. Slik ​kan du unngå å starte en brann hjemme! <a href="http://www.dsb.no/nattmatapp" target="_blank">Last den ned her gratis.</a></p><p><a href="/privat/se-også/Komfyr%20og%20platetopp">Her finner du mer informasjon om komfyr og platetopp</a>.</p><p><a href="/bedrift/se-også/Elsikkerhet%20for%20eldre">Mer informasjon om elsikkerhet for eldre.</a></p>


 

 

/startsiden_self0

 

 

Instruert personellhttp://elsikkerhetsportalen.no/bedrift/internkontroll/instruert-personell/Instruert personellInstruert personell
Bedriftselektrikerenhttp://elsikkerhetsportalen.no/bedrift/internkontroll/bedriftselektriker/BedriftselektrikerenBedriftselektrikeren
Elkontroll av næringsbygghttp://elsikkerhetsportalen.no/bedrift/internkontroll/elkontroll-næring/Elkontroll av næringsbyggElkontroll av næringsbygg

 

 

/bedrift/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifter_self0

 

 

/bedrift/verdt-%C3%A5-vite/det-lokale-eltilsyn/tilsyn-med-virksomheter_self0
/bedrift/internkontroll_self0
/bedrift/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsynDet lokale eltilsyn_self0

Elsikkerhet Norge
Sælidvegen 40
2322 HAMAR