Sikringsskapet på jobbenhttp://elsikkerhetsportalen.no/bedrift/se-også/Sikringsskapet på jobbenSikringsskapet på jobbenSikringsskapet er selve hjertet i det elekrtiske anlegget. All strømmen du bruker går gjennom sikringsskapet. Det er et knutepunkt med store belastninger og risiko for varmgang dersom det oppstår en feil.<p>​​I sikringsskapet er det et vern som skal beskytte det elektriske anlegget mot kortslutninger og overbelastninger. Det kan også finnes vern som beskytter mot jordfeil eller overspenninger. Hvordan du skal betjene og etterse sikringsskapet ditt, vil være avhengig av alder, innhold, konstruksjon og hvordan du bruker det elektriske anlegget. Pass på at det ikke oppbevares papirer eller andre brennbare materialer i sikringsskap og tavlerom. Dette antenner lett dersom det oppstår kortslutninger eller varmgang. Pass også på at det ikke er åpne hull i sikringsskapene, og hold skapdører lukket til enhver tid. Hvis det skulle begynne å brenne, bidrar dette til å redusere risikoen for at den sprer seg og det reduserer lufttilførselen til brannen.</p>Sikringsskap og tavler med skrusikringer<p>Dårlige kontaktpunkter og varmgang er spesielt aktuelt i eldre sikringsskap med skrusikringer. </p><p style="text-decoration:underline;">Dersom du har et slikt sikringsskap bør du derfor være oppmerksom på at:</p><ul><li>du skrur til sikringslokkene minst én gang i året. </li><li>du aldri setter inn større sikringer enn det som står i kursfortegnelsen. Sjekk at bunnskruen (porselensringen) er intakt slik at det ikke er mulig å sette inn en for stor sikring.</li><li>du følger med på at sikringene ikke er unormalt varme. Sjekk dette om vinteren når strømforbruket er størst. Hvis de er så varme at du ikke kan holde hånden på dem, må du kontakte en elektriker som kan undersøke forholdene nærmere.</li><li>du unngår å skru sikringene ut eller inn mens det er stor belastning på kursen. Det kan føre til lysbuer/gnister som lager sveisepunkter i sikringslokket og i bunnen av sikringselementet. Slike sveisepunkter vil igjen føre til dårlig kontakt og øke risikoen for varmgang. Skru derfor av de apparatene som er tilkoblet kursen før du skrur ut eller inn sikringen. Følg også med på at det ikke ser brent ut i sikringslokket eller i bunnen av sikringselementet.</li><li>du ikke tar på ledninger eller koblinger inne i sikringsskapet. Hvis du ser ledninger som har blitt misfarget, eller at isolasjonen rett og slett har begynt å smelte, må elektriker kontaktes snarest!</li><li>det ikke lenger er tillatt med skrusikringer i nye anlegg. Imidlertid finnes det ingen direkte krav om å skifte ut gamle sikringsskap. Hvis du har et sikringsskap med skrusikringer, tyder det på at det elektriske anlegget ditt begynner å bli gammelt og sannsynligvis ikke er tilpasset dagens bruk. En oppgradering av sikringsskapet, med bruk av automatsikringer og jordfeilbrytere med fordeling av belastningen over flere kurser, vil definitivt øke sikkerheten. Kontakt fagfolk, og be om et tilbud!</li></ul>Sikringsskap og tavler med automatsikringer<p>Det kan også forekomme feil og varmgang i nyere sikringsskap. Dette skyldes gjerne at sikringsmateriellet ikke fungerer som det skal, en overspenning eller at det har skjedd en feil ved montering eller arbeid i sikringsskapet. Vær klar over at slike feil kan utvikle seg over tid og først bli alvorlige etter lang tid, kanskje flere år. </p><p>Det er begrenset hvor mye du selv får kontrollert i et nyere sikringsskap. Som et ledd i internkontrollen bør dere allikevel regelmessig ta en titt i sikringsskapet. Legg hånda utenpå dekselet og kjenn etter varme sikringer. Rare lukter og lyder eller blinking i lyset kan også være tegn på at noe er galt. Ta kontakt med en elektriker dersom du er i tvil!</p><p><strong>Tilgang til, og betjening av, sikringstavler</strong><br>Enkelte større sikringstavler og tavlerom kan være konstruert slik at de kun skal betjenes av sakkyndige eller instruert personell. Det finnes også eldre tavler hvor det ikke nødvendigvis er formelle krav til hvem som kan betjene dem, men hvor det allikevel vil være fornuftig å begrense tilgangen. Feil betjening av store sikringstavler kan føre til personskader og skader på det elektriske anlegget. </p><p><a href="/_layouts/15/Catalog.aspx?Url=http%3A%2F%2Fforfatter%2Eelsikkerhetsportalen%2Eno%2FSider%2FInstruert%2Dpersonell%2Easpx">Les mer om sakkyndige og instruert personell</a>.</p><p><strong>Faglig kontroll av sikringsskap og tavler </strong><br>Statistikken viser at mange branner i virksomhetsbygg starter i nettopp sikringsmateriell. Som et ledd i virksomhetens internkontroll bør det derfor inngå regelmessig faglig kontroll av sikringsskap og tavler, herunder termografering. Ved å termografere det elektriske anlegget kan man påvise komponenter med høye temperaturer og dermed oppdage varme og brannfare på et tidligere tidspunkt. Dette gjør det mulig å rette opp feilen før den fører til strømbrudd, driftsstans eller i verste fall brann.</p><p><a href="/bedrift/internkontroll/elkontroll-næring">Les mer om elkontroll i næringsbygg.</a></p>


 

 

/startsiden_self0

 

 

Instruert personellhttp://elsikkerhetsportalen.no/bedrift/internkontroll/instruert-personell/Instruert personellInstruert personell
Bedriftselektrikerenhttp://elsikkerhetsportalen.no/bedrift/internkontroll/bedriftselektriker/BedriftselektrikerenBedriftselektrikeren
Elkontroll av næringsbygghttp://elsikkerhetsportalen.no/bedrift/internkontroll/elkontroll-næring/Elkontroll av næringsbyggElkontroll av næringsbygg

 

 

/bedrift/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifter_self0

 

 

/bedrift/verdt-%C3%A5-vite/det-lokale-eltilsyn/tilsyn-med-virksomheter_self0
/bedrift/internkontroll_self0
/bedrift/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsynDet lokale eltilsyn_self0

Elsikkerhet Norge
Sælidvegen 40
2322 HAMAR