Vanlige spørsmål om bruk av elektrisk utstyrhttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Vanlige spørsmål om bruk av elektrisk utstyrVanlige spørsmål om bruk av elektrisk utstyrHer finner du svar på noen vanlige spørsmål knyttet til bruk av elektrisk(e) utstyr/produkter.<p><strong style="text-decoration:underline;">Hvem har ansvar for sikkerheten til elektriske produkter?</strong></p><ul><li>Produsent, importør, detaljist eller annen markedsfører har ansvaret for at det elektriske produktet tilfredstiller relevante myndighetskrav når produktet blir gjort tilgjengelig på markedet. </li><li>Du som forbruker er ansvarlig for at det elektriske produktet brukes og vedlikeholdes på den måten det er tiltenkt og angitt i bruksanvisningen fra fabrikanten. </li><li>Myndighetenes rolle er å føre tilsyn med markedet og importører gjennom markedskontroll og importørtilsyn. </li><li><a href="/_layouts/15/Catalog.aspx?Url=http%3A%2F%2Fforfatter%2Eelsikkerhetsportalen%2Eno%2FSider%2FBruk%2Dav%2Delektrisk%2Dutstyr%2Easpx">Les mer om elektriske produkter.</a></li></ul><p><strong style="text-decoration:underline;">Hva er CE-merket? Betyr det at produktet er godkjent?</strong></p><ul><li>CE-merket (CE = Communauté Européenne) er produsentens måte å informere tilsynsmyndighetene om at de grunnleggende sikkerhetskrav i regelverket som gjelder for produktet er oppfylt. </li><li>Dette betyr at produsenten erklærer at disse kravene er ivaretatt og at dokumentasjon for dette kan fremskaffes. </li><li>CE-merket sier ikke noe om kvalitetsaspekter ved produktet utover dette og er ikke noe godkjenningsmerke. </li><li><a href="/_layouts/15/Catalog.aspx?Url=http%3A%2F%2Fforfatter%2Eelsikkerhetsportalen%2Eno%2FSider%2FBruk%2Dav%2Delektrisk%2Dutstyr%2Easpx">Les mer om elektriske produkter.</a></li></ul><p><strong style="text-decoration:underline;">Hva betyr N med ring rundt? Betyr det at produktet er godkjent?</strong></p><ul><li>N-merket er et av Nemkos (Norsk elektrisk materiell-kontroll) sertifiseringsmerker. </li><li>Det betyr at produktet er testet og sertifisert etter en sikkerhetsstandard for elektriske produkter. </li><li>Dette er en frivillig ordning og ikke en myndighetspålagt sertifisering.</li><li><a href="/_layouts/15/Catalog.aspx?Url=http%3A%2F%2Fforfatter%2Eelsikkerhetsportalen%2Eno%2FSider%2FBruk%2Dav%2Delektrisk%2Dutstyr%2Easpx">Les mer om elektriske produkter.</a></li></ul><p><strong style="text-decoration:underline;">Hva er markedskontroll?</strong></p><ul><li>Markedskontrollen er myndighetenes virkemiddel for å sjekke at produsent og/eller importør har ivaretatt sine forpliktelser med henhold til det elektriske produktet og har kontrollert at produktet er i samsvar med kravene i regelverket. </li><li>Les mer om markedskontroll...</li></ul><p><strong style="text-decoration:underline;">Hvordan melder jeg fra om en hendelse/feil med et elektrisk produkt?</strong></p><ul><li>Den riktige fremgangsmåten for å melde inn en feil eller en bekymring angående et elektrisk produkt er å bruke DSBs elektroniske skjema. </li><li>Når DSB mottar en bekymringsmelding blir den registrert i en database over henvendelser. Hvis det viser seg at det kommer flere lignende henvendelser om samme produkt, blir det vurdert å gå videre og opprette en sak på dette produktet. </li><li>Les mer om bekymringsmeldinger for elektriske produkter...</li></ul><p><strong style="text-decoration:underline;">Er det farlig å bruke skjøteledninger?</strong></p><ul><li>Det er i utgangspunktet ikke farlig å bruke skjøteledinger så lenge de brukes riktig og med litt fornuft. </li><li>Utstrakt bruk av skjøteledninger øker imidlertid risikoen for overbelastning, varmgang og brann.</li><li>En god tommelfingerregel er at apparater som bruker over 1000W ikke skal kobles til via skjøteledning. </li><ul><li>Eksempler på apparater som aldri bør være tilkoblet med skjøteledning er panelovner, flyttbare oljeovner, vaske- og oppvaskmaskiner, hvitevarer og varmtvannsberedere. Sørg heller for at det elektriske anlegget er tilpasset ditt behov, og få montert nok fastmonterte stikkontakter der du trenger dem. </li></ul><li><a href="/_layouts/15/Catalog.aspx?Url=http%3A%2F%2Fforfatter%2Eelsikkerhetsportalen%2Eno%2FSider%2FSkj%C3%B8teledninger%2Easpx">Les mer om skjøteledninger.</a></li></ul><p><strong style="text-decoration:underline;">Er det farlig å kjøre vaskemaskin, oppvaskmaskin eller tørketrommel om natten?</strong></p><ul><li>Det er naturligvis praktisk å kunne sette på en maskin om natten, men statistikken viser at disse maskinene hvert år forårsaker en rekke branner. Om uhellet skulle være ute, er det dumt å ligge i senga og sove. <strong>Det anbefales derfor at slike maskiner kun brukes på dagtid under en viss form for tilsyn. </strong></li><li><a href="/_layouts/15/Catalog.aspx?Url=http%3A%2F%2Fforfatter%2Eelsikkerhetsportalen%2Eno%2FSider%2FHvitevarer%2Easpx">Les mer om disse maskinene.</a></li></ul><p><strong style="text-decoration:underline;">Hvorfor ryker lyspærene så ofte?</strong></p><p>Mange opplever at de må skifte lyskilder unormalt ofte eller at lyskildene ikke lyser like lenge som den levetiden produsenten oppgir. Det er ofte en sammensatt årsak til dette, men <strong style="text-decoration:underline;">følgende forhold kan påvirke levetiden:</strong></p><ul><li><strong>Støt og rystelser;</strong> typiske eksempler er lamper rundt inngangsdøra, lamper under kjøkkenskapet og lamper som er montert i taket der det oppstår vibrasjoner som følge av bevegelser i etasjen over.</li><li><strong>Spenningen er høyere enn lyskildens merkespenning;</strong> ofte 230V. Prøv eventuelt å kjøpe lyskilder merket med høyere spenning, som f.eks. 240V. I noen tilfeller kan det hjelpe å montere en dimmer og senke lysstyrken noe.</li><li><strong>Høye og lave temperaturer</strong>, f.eks. lave temperaturer for utendørslamper om vinteren og svært høye temperaturer i lamper med tett glass/kapsling.</li><li>Det er også <strong>kvalitetsforskjeller på lyskilder</strong>, og <strong>ulike typer lyskilder har forskjellige egenskaper og levetid</strong>. Enkelte lyskilder er rett og slett mindre holdbare enn andre.</li><li>Dersom lyskildene i enkelte lamper begynner å ryke unormalt ofte, eller det blinker i lyset, kan det også være en <strong>feil med lampa eller det elektriske anlegget</strong>. </li></ul><p><strong>Søk råd hos en elektriker om du er i tvil!</strong></p><p style="text-decoration:underline;"><a href="/_layouts/15/Catalog.aspx?Url=http%3A%2F%2Fforfatter%2Eelsikkerhetsportalen%2Eno%2FSider%2FLamper%2Dog%2Dbelysning%2Easpx">Les mer om belysning.</a></p><p><strong style="text-decoration:underline;">Er det farlig når taket blir brunt rundt lamper og lyskilder?</strong></p><p><strong>Ikke nødvendigvis. </strong>Et brunt tak eller misfarget tak kan f.eks. komme av brent støv fra lyskilden. <strong>For å være på den sikre siden kan det allikevel være lurt å ta kontakt med en fagperson for nærmere undersøkelser.</strong><br><a href="/_layouts/15/Catalog.aspx?Url=http%3A%2F%2Fforfatter%2Eelsikkerhetsportalen%2Eno%2FSider%2FDownlights%2Easpx">Les mer om downlight.</a></p><p><strong style="text-decoration:underline;">Hva betyr det når et lysstoffrør begynner å blinke og hva bør jeg gjøre da?</strong></p><p>Som oftest betyr det enten at lysstoffrøret nærmer seg endt levetid og må byttes eller at tenneren har nådd endt levetid og må byttes. <strong>Ikke la lysstoffrøret stå å blinke eller gløde.</strong> Dette kan føre til oppheting av armaturen, noe som utgjør en brannfare.</p><p><strong style="text-decoration:underline;">Hva slags lyspærer skal jeg bruke nå som glødepæren er borte?</strong></p><p>Det finnes flere alternativer på markedet som skal kunne brukes i de samme lampene som de gamle glødepærene. Du bør imidlertid være oppmerksom på at mange av de nye lyskildene ikke kan dimmes, og du kan ikke alltid uten videre benytte sparepærer og LED-lyskilder i eksisterende lamper og belysningsanlegg. <br><a href="/_layouts/15/Catalog.aspx?Url=http%3A%2F%2Fforfatter%2Eelsikkerhetsportalen%2Eno%2FSider%2FLamper%2Dog%2Dbelysning%2Easpx">Les mer om belysning.</a></p><p><strong style="text-decoration:underline;">Bør jeg dra ut støpselet på alt elektrisk utstyr som ikke er i bruk?</strong></p><p>Det er kanskje ikke nødvendig å trekke ut alle apparater som ikke er i bruk, men dersom det elektriske apparatet ikke er tilkoblet strøm er selvsagt sannsynligheten for brann minimal. <strong>Jo mer du trekker ut, jo tryggere er du!</strong> Det du bør være spesielt oppmerksom på er utstyr som inneholder <strong>varmelementer </strong>som kaffetrakter, vannkoker, brødrister, hårføner, strykejern etc. I tillegg bør du<strong> trekke ut </strong><strong>batteriladere </strong><strong>når du er ferdig med å lade utstyret</strong>. Et alternativ til å trekke ut støpselet kan være å montere <strong>tidsur eller en bryter som skrur av strømmen i stikkontakten hvor apparatet er tilkoblet</strong>. Da sliter du ikke like mye på stikkontakten og støpselet. <br><a href="/_layouts/15/Catalog.aspx?Url=http%3A%2F%2Fforfatter%2Eelsikkerhetsportalen%2Eno%2FSider%2FStikkontakter%2D%2Dst%C3%B8psler%2Easpx">Les mer om temaet.</a><br><br><strong style="text-decoration:underline;">Min flatskjerm-TV har ikke av-/på-bryter. Er det farlig å bare skru av med fjernkontrollen?</strong></p><p>Mange nye TV-er har ikke en skikkelig av-/på-bryter og blir dermed alltid stående med strøm på. Det ikke like mange branner i moderne TV-er som det var i de eldre modellene, men allikevel skjer det fra tid til annen. Produsentene oppgir ofte i bruksanvisninger at man skal dra ut støpselet når man er på ferie, og det kan nok være fornuftig å gjøre dette når du er hjemme også. Dette er imidlertid lite praktisk så det kan være <strong>lurt å få montert en bryter som skrur av og på strømmen i stikkontakten der TV-en er plugget inn</strong>. Spør gjerne en elektriker om gode råd. <strong>For å unngå brann i TV-en er det vel så viktig å sørge for nødvendig luft rundt TV-en, unngå at den støver ned og få montert et galvanisk skille på antenneledningen dersom du har kabel-TV. </strong><br><a href="/_layouts/15/Catalog.aspx?Url=http%3A%2F%2Fforfatter%2Eelsikkerhetsportalen%2Eno%2FSider%2FTVer%2Easpx">Les mer om dette her.</a></p><p><strong style="text-decoration:underline;">Hva er et galvanisk skille?</strong><br style="text-decoration:underline;">Branner i nye TV-er kan skyldes jordfeilstrømmer som går mellom jordingen i det elektriske anlegget og jordingen i et kabel-TV nett. <strong>Hvis du har flatskjerm-TV eller datamaskin med TV-kort som er tilkoblet jordet stikkontakt og får TV-signaler fra kabel-TV, må et galvanisk skille monteres på </strong><strong>antennekabelen.</strong> Da <strong>isolerer du mot brannfare som kan oppstå hvis det blir jordfeil</strong>. Du får mer informasjon, og kan kjøpe et slik galvanisk skille, hos din TV-forhandler. </p><p><strong style="text-decoration:underline;">Hvordan kan jeg beskytte elektrisk utstyr mot overspenninger?</strong></p><p>Et <strong>overspenningsvern</strong> har til hensikt å beskytte det elektriske anlegget og det tilkoblede utstyret mot slike overspenninger. Et overspenningsvern plasseres normalt i sikringsskapet og skal, dersom det monteres riktig, føre overspenningene til jord i stedet for at de fortsetter innover i installasjonen og forårsaker skade. For å sikre seg best mulig mot skade på elektrisk utstyr forårsaket av overspenninger kan det være fornuftig å montere ekstra overspenningsvern ute i det elektriske anlegget, i tillegg til et overspenningsvern i sikringsskapet. <br><span style="text-decoration:underline;">Les mer om overspenningsvern.</span></p><p><strong style="text-decoration:underline;">Jeg har hørt at flyttbare oljeovner er farlige. Er de virkelig det?</strong></p><p>Flyttbare varmeovner som er i omsetning skal normalt være trygge å bruke. I perioder har det imidlertid vært urovekkende mange hendelser med slike produkter, og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har derfor valgt å oppfordre til at <strong>bruk av slike produkter skjer under oppsyn </strong>slik at man kan begrense omfanget av skaden hvis uhellet skulle være ute. <br><a href="/_layouts/15/Catalog.aspx?Url=http%3A%2F%2Fforfatter%2Eelsikkerhetsportalen%2Eno%2FSider%2FVarmeovner%2D%2Dvarmetepper%2Easpx">Les mer om oppvarming.</a></p><p><strong style="text-decoration:underline;">Hvordan kan jeg spare strøm?</strong></p><p>Å spare strøm er en fordel for økonomien og for miljøet, men et lavere strømforbruk reduserer også belastningen på det elektriske anlegget. Dermed reduseres også noe av risikoen for brann. Mer informasjon om strømsparing finner du på <a href="http://www.enova.no/">www.enova.no</a></p>
Bruk av elektrisk utstyrhttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/elsikkert-hjem/bruk-av-el-utstyr/Bruk av elektrisk utstyrBruk av elektrisk utstyrFor at du skal kunne være trygg i hjemmet ditt, er det viktig at elektrisk utstyr blir brukt riktig. Her får du noen gode tips og råd!<p>I over 40% av alle boligbranner er elektrisk feil eller feil bruk av elektrisk utstyr årsaken. <br>Her er noen gode råd for bruk av dine elektriske produkter:</p><p>- Bruk kun CE-merkede produkter<br>- Følg alltid bruksanvisningen på elektriske apparater når det gjelder både bruk og vedlikehold<br>- Slå helt av elektriske apparater som ikke er i bruk. Ikke la dem stå i «standby»<br>- Trekk alltid ut støpselet i termostatstyrte apparater når de ikke er i bruk<br>- Ikke bruk lyspærer med større effekt enn det lampen er beregnet for<br>- Ikke dekk til varmeovnen din<br>- Ikke bruk vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin om natten eller når ingen er hjemme<br>- Ikke lad mobiltelefonen din på natta.</p>Innkjøp av elektriske produkter<p>Alle elektriske produkter som omsettes i Norge skal være sikre for mennesker, husdyr og eiendom. Det er produsenten eller importørens ansvar at et produkt tilfredsstiller kravene til sikkerhet. Likevel er det<strong> viktig at du som forbruker er bevisst på innkjøp, bruk og vedlikehold av produktene</strong>.</p><p><a href="/privat/verdt-å-vite/elektriske-produkter">Les mer om elektriske produkter</a></p>Utrygge produkter<p><strong>Ikke alle elektriske produkter er trygge å bruke</strong>. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fører oversikt over produkter som det er funnet feil på. </p><p><a href="/privat/se-også/Utrygge%20produkter">Les mer om dette</a></p>Finn fagfolk<p><strong>Alt arbeid på elektriske anlegg skal utføres av en elvirksomhet som er registrert i myndighetenes sentrale register</strong>. ​Hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kan du søke opp fagfolk. Tast inn kommunenavn og/eller postnummer, så får du opp en liste å velge fra.</p><p><a href="/privat/finn-fagfolk">Finn fagfolk nå!</a></p><p><br> </p><p><br> </p><p>​<br></p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p>​</p><p> </p><p> </p>


 

 

/startsiden_self0

 

 

Vanlige spørsmål om bruk av elektrisk utstyrhttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Vanlige spørsmål om bruk av elektrisk utstyrVanlige spørsmål om bruk av elektrisk utstyr
Elsikkerhet for eldrehttp://elsikkerhetsportalen.no/bedrift/se-også/Elsikkerhet for eldreElsikkerhet for eldre
Komfyr og platetopphttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Komfyr og platetoppKomfyr og platetopp
Brannstatistikkhttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/brannstatistikk/BrannstatistikkBrannstatistikk
Nattmatapphttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/NattmatappNattmatapp
Beskyttelsesklasser for elektrisk utstyrhttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Beskyttelsesklasser for elektrisk utstyrBeskyttelsesklasser for elektrisk utstyr
Det brenner på komfyrenhttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Det brenner på komfyrenDet brenner på komfyren
Er du bekymret for elsikkerheten?http://elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/bekymringsmeldinger/Er du bekymret for elsikkerheten?Er du bekymret for elsikkerheten?

 

 

/privat/se-også/Brannfarlige%20varmtvannsberedereBrannfarlige beredere_self0
/privat/se-ogs%C3%A5/Lamper%20og%20belysningLamper & belysning_self0
/privat/kjøpe-hus/elanleggetElanlegget_self0

 

 

/privat/se-også/DownlightsDownlights?_self0
/privat/se-ogs%c3%a5/Varmeovner%20og%20varmetepperOppvarming_self0
/privat/se-ogs%C3%A5/Utrygge%20produkterUtrygge produkter_self0
/privat/se-også/Unngå%20brann%20i%20elektriske%20apparat8 gode råd_self0
/privat/se-også/TVerTV-apparater_self0

Elsikkerhet Norge
Sælidvegen 40
2322 HAMAR