Komfyr og platetoppTørrkoking og antenning av olje/fett på komfyrer og platetopper er den vanligste årsaken til boligbrann! ​Dette skyldes uforsiktighet, uoppmerksomhet og glemsomhet ved matlaging. Det kan du gjøre noe med!
SikringsskapetSikringsskapet er selve hjertet i det elektriske anlegget. All strømmen du bruker går gjennom sikringsskapet. Sikringsskapet er et knutepunkt med store belastninger og risiko for varmgang dersom det oppstår en feil.
JordingVed å jorde elektriske anlegg og elektrisk utstyr vil strømmen ledes til jord dersom det oppstår en feil. På denne måten kan man unngå farlige situasjoner som f.eks. støt ved jordfeil. Det er derfor viktig at jordingsanlegget er i orden!
BolignormenNEK 400-8-823, også kalt "bolignormen", er en delnorm (standard) som er spesielt rettet mot elektriske installasjoner i boliger.
BrannfelleneVi tenker ofte at kaffetrakter eller TV-er er årsaken til de fleste brannene. Slikt utstyr utgjør stadig en risiko, men det er kanskje andre forhold som burde få større oppmerksomhet?
Oversikt over farlige produkterBåde privatpersoner, importører, produsenter og forhandlere skal melde ifra til myndighetene hvis de oppdager produkter som er eller kan være farlige.
Informasjon om elanleggetHvis du ønsker å lese mer informasjon om det elektriske anlegget, finner du informasjonsmateriell nedenfor.
Elsikkerhet i utleieboligerHalvparten av alle boligbranner skyldes elektriske feil eller feil bruk av elektrisk utstyr. Utleier har ansvaret for det elektriske anlegget, mens leietaker må melde fra hvis ikke alt er som det skal.
OverspenningsvernOverspenninger som kommer inn fra strømnettet kan gjøre store skader på det elektriske anlegget og det du har koblet til dette.
Beskyttelsesklasser for elektrisk utstyrAlle som bruker elektrisk utstyr skal være beskyttet mot strømgjennomgang (støt) dersom det oppstår en feil på utstyret.
Ståbrett-feber over hele landet10. april i år ble aldersgrensen på små elektriske kjøretøy som elsparkesykler, ståbrett og ståhjulinger opphevet av myndighetene. Da eksploderte salget.
Brannfarlige varmtvannsberedereKanskje begynner det å brenne i varmtvannsberederen hjemme hos deg?
Slik kan du teste jordfeilbryterenProdusentene oppgir noe forskjellige intervaller for hvor ofte jordfeilbryteren skal testes, men hyppigheten av testene vil normalt fremkomme av brukerveiledningen for jordfeilbryteren som skal finnes i sikringsskapet.
Vanlige spørsmål om bruk av elektrisk utstyrHer finner du svar på noen vanlige spørsmål knyttet til bruk av elektrisk(e) utstyr/produkter.
Hvis det brenner, hva gjør jeg?1. Redde 2. Varsle 3. Slokke
Elektriske brannkilder i boligbrannerKomfyrer og kokeplater troner suverent på topp som brannkilde i boligbranner med el-relatert brannårsak. Over 800 boligbranner startet på komfyren i femårsperioden 2004-2008.
Tilbakekaller DAB-radioPinell GO trekkes tilbake fra markedet på grunn av fare for brann.
SkjøteledningerBruk av skjøteledninger er ikke farlig i seg selv, men mange bruker dem på feil måte. 7/10 nordmenn kobler elektriske produkter til brannfarlige skjøteledninger i hjemmet sitt.
Utrygge produkterDet er ikke alle elektriske produkter som er trygge å bruke. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fører oversikt over produkter som det er funnet feil på.
Lamper og belysningLyspærer kan få høy overflatetemperatur. Når disse tildekkes, feilmonteres eller kommer for nært brennbart materiale kan det oppstå brann.

 

 

_self0