Beskyttelsesklasser for elektrisk utstyrhttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Beskyttelsesklasser for elektrisk utstyrBeskyttelsesklasser for elektrisk utstyrAlle som bruker elektrisk utstyr skal være beskyttet mot strømgjennomgang (støt) dersom det oppstår en feil på utstyret. <p>Det finnes flere ulike metoder for å oppfylle kravene til slik beskyttelse. Elektrisk utstyr er derfor inndelt i beskyttelsesklasser som sier noe om hvordan utstyret er konstruert for å ivareta denne beskyttelsen. Som følge av de ulke beskyttelsesklassene finnes det ulike former for støpsler og stikkontakter. Det er ikke alltid like lett å vite hva som er forskjellen på disse og hvilken betydning det har for den som skal bruke utstyret.</p><p style="text-decoration:underline;"><strong>Utstyr av klasse 0 (Kl. 0): </strong></p><ul><li>Utstyr med ett lag isolasjon mellom spenningsførende deler og berørbare metalldeler uten at berørbare deler er koblet til jord. </li><ul><li>Dersom det oppstår en feil med isolasjonslaget, er man avhengig av at omgivelsene i rommet ivaretar sikkerheten. </li></ul><li>Slikt utstyr har et ”rundt” støpsel uten jord som kun passer i stikkontakter uten jord. </li><li>Det er ikke lenger tillatt å omsette nye produkter i denne klassen, men mange har fortsatt slikt utstyr i bruk.</li></ul><p><strong style="text-decoration:underline;">Utstyr av klasse I (Kl. I):</strong></p><ul><li>Utstyr med ett lag isolasjon mellom spenningsførende deler og berørbare metalldeler som er koblet til jord. </li><ul><li>Dersom det oppstår en feil med isolasjonslaget, er det jordingen som skal ivareta sikkerheten.</li></ul><li>Slikt utstyr har et ”rundt” støpsel med jord som passer i både stikkontakter med jord og stikkontakter uten jord. </li><li>Jordledningen (gul/grønn) skal være tilkoblet en klemme merket med et rundt symbol.</li></ul><p><strong style="text-decoration:underline;">Utstyr av klasse II (Kl. II):</strong></p><ul><li>Utstyr med to lag isolasjon mellom spenningsførende deler og berørbare metalldeler som er koblet til jord. </li><ul><li>Dersom det oppstår en feil med det ene isolasjonslaget, er det et lag til med isolasjon som skal ivareta sikkerheten. </li></ul><li>Utstyret skal aldri tilkobles jord. </li><li>Slikt utstyr har et ”flatt” støpsel (eurostøpsel) som passer i alle typer stikkontakter. </li><li>Utstyr i denne klassen omtales gjerne som «dobbeltisolerte» og skal være merket med to firkanter.</li></ul><p> </p>


 

 

/startsiden_self0

 

 

Hvis det brenner, hva gjør jeg?http://elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Hvis det brenner, hva gjør jeg?Hvis det brenner, hva gjør jeg?
Vanlige spørsmålhttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/faq-i-hjemmet/Vanlige spørsmålVanlige spørsmål
Elsikkerhet på soverommethttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/pusse-opp/soverom/Elsikkerhet på soverommetElsikkerhet på soverommet
Nattmatapphttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/NattmatappNattmatapp

 

 

/privat/elkontroll-i-hjemmetElkontroll hjemme_self0
/privat/se-også/Komfyr%20og%20platetoppKomfyrbrann_self0
/privat/se-også/HvitevarerHvitevarer_self0

 

 

/privat/finn-fagfolkFinn fagfolk_self0
/privat/kjøpe-hus/elanleggetElanlegget_self0
/privat/verdt-å-vite/elektriske-produkterEl.artikler_self0
/privat/se-ogs%c3%a5/Varmeovner%20og%20varmetepperOppvarming_self0
/annet/aktuelt/Har%20du%20denne%20tørketrommelen?Siemens advarer_self0
/privat/se-ogs%C3%A5/Sikringsskapet_self0

Elsikkerhet Norge
Sælidvegen 40
2322 HAMAR