Det brenner på komfyrenhttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Det brenner på komfyrenDet brenner på komfyrenI 2017 startet 1582 branner på eller utenfor komfyren. En komfyrvakt vil hindre mange komfyrbranner.<ul><li>​Komfyrbranner er den hyppigste brannårsaken i norske hjem!</li><li>Komfyrvakt vil hindre mange komfyrbranner.</li><li>Komfyrvakter får du kjøpt i elektronikkbutikker, en rekke kjøkkenbutikker og nettbutikker. Komfyrvakter for fast montering kan kjøpes gjennom elektroinstallatør.</li><li>Det er krav til fastmontert komfyrvakt i alle nye boliger fra 2010 i henhold til NEK 400. Denne skal monteres av elektroinstallatør.</li><li>Ved oppussing gjelder kravet om fastmontert komfyrvakt dersom det legges opp ny kurs til platetopp/komfyr.</li><li>De samme reglene gjelder fritidsboliger.</li><li>Skaff deg og din familie en komfyrvakt!</li></ul><p> </p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/DSB_infografic.pdf" target="_blank"><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Annet/Komfyrbranner%20i%202017.jpg?RenditionID=3" alt="" style="margin:5px;" /></a> </p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/DSB_infografic.pdf" target="_blank"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Last ned oversikten over komfyrbranner i 2017</a></p><p> </p><p><a href="/privat/verdt-å-vite/brannstatistikk"><strong>Klikk her for å gå til brannstatistikk</strong></a></p>Hva er en komfyrvakt?<p>​En komfyrvakt består av to deler: en del som overvåker platetoppen for overoppheting, og en del som ligger skjult bak komfyren eller er plassert i sikringsskapet. Dersom overvåkingsdelen oppdager brannfare på platetoppen, gir komfyrvakten et varsel. Hvis ingen reagerer på alarmen, slås strømmen til komfyren av. </p><p>Når du monterer en godkjent komfyrvakt og den brukes på riktig måte, reduserer du risikoen for brann betraktelig!</p><p><span><a href="/startsiden/Komfyrvakt%20redder%20liv">Se mer informasjon om komfyrvakt>></a></span></p>Hvem er utsatt for komfyrbrann?<p>​De fleste komfyrbranner skjer på dagtid og rammer ofte eldre  mennesker, men flest omkommer i branner om natten. Da er det ofte unge mennesker i alkoholpåvirket tilstand som rammes.  </p><p>Berusede personer har svekket dømmekraft og oppmerksomhet, og kan fort sovne fra komfyren. Så godt som alle komfyrbranner skyldes tørrkoking og ikke tekniske feil ved produktet. </p><p><a href="/privat/se-også/Komfyr%20og%20platetopp">Se mer informasjon om komfyrbrann og tørrkoking>></a></p>Hvor får du kjøpt komfyrvakt?<p>​Komfyrvakter får du kjøpt i de fleste elektronikkbutikkene, i en rekke kjøkkenbutikker og nettbutikker, for eksempel hos komfyrvaktleverandørene og forsikringsselskapenes nettbutikker, feks:</p><p><a href="http://www.sikkerhetsbutikken.no/epages/Sikkerhetsbutikken.sf/no_NO/?ObjectPath=/Shops/Sikkerhetsbutikken/Products/1518613" target="_blank"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Sikkerhetsbutikken til Gjenside</a></p><p><a href="https://if-sikkerhet.no/produkt/komfyrvakt-for-selvmontering-innohome-sgk410em/" target="_blank"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />If sikkerhetsbutikk</a></p><p><a href="https://www.elkjop.no/cms/informasjon/komfyrvakt/" target="_blank"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Elkjøp</a></p><p><a href="https://www.power.no/hvitevarer/tilbehoer-til-hvitevarer/tilbehoer-til-komfyr-og-ovn/innohome-komfyrvakt-sgk510/p-500569/?q=komfyrva" target="_blank"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Power</a> </p><p>Komfyrvakt for fast montering, som er krav ved nyinstallasjon og oppussing av kjøkken, skal monteres av elektroinstallatør.</p><p>Det finnes mange typer komfyrvakter på markedet og kvaliteten på eldre utgaver har variert mye. Den nye europeiske standarden, EN 50615, skal sikre at komfyrvakter reagerer på brannfarlige  situasjoner, samtidig som de ikke gir falske alarmer og unødige strøm- utkoblinger. Skal du kjøpe en ny komfyrvakt er det viktig at den oppfyller standarden, og aller helst er FG-godkjent. </p><p><a href="https://www.fgsikring.no/brann/fg-godkjente-komfyrvakter/" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Liste over FG-godkjente komfyrvakter</a></p>Trenger jeg komfyrvakt når jeg har induksjonstopp?<p>​Har du induksjonstopp, så skrus varmen automatisk av når kjelen tas vekk. Derfor er induksjonstopper tryggere enn tradisjonelle komfyrer. Men fordi brann ofte oppstår i en kjele som blir stående for lenge på platen, kan det oppstå branner selv med en induksjonstopp. Krav om kmfyrvakt gjelder uavhengig av type platetopp.</p><p>Komfyrvakten overvåker varmeutviklingen på platetoppen, og må monteres over denne. </p>Hva sier regelverket?<p>​Alle boligeiere plikter å følge forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Denne viser til installasjonsstandarden NEK 400, og fra 2010 har det vært krav i denne til å installere fastmontert komfyrvakt i alle nye elektriske installasjoner. Ved oppussing gjelder kravet om komfyrvakt dersom det trekkes en ny elektrisk kurs til kjøkkenet. De samme reglene gjelder for fritidsboliger. Fra 2014 er det krav om at komfyrvakter skal oppfylle komfyrvaktstandarden EN 50615. </p><p><strong>Hvorfor FG-godkjenning? </strong><br>Fordi EN 50615 åpner for ulike nivåer, grader og klassifikasjoner som komfyrvakten kan testes etter, har FG gjort valg som ivaretar viktige egenskaper for din bolig. Det stilles ingen offentlige krav til hvem som skal verifisere at komfyrvakten faktisk oppfyller EN 50615. Dette betyr at hvem som helst kan erklære at de oppfyller kravene. På lik linje med andre sikkerhetsprodukter stiller FG krav til at en uavhengig part gjennomgår testdokumentasjonen, som sikrer at enheten har bestått de påkrevde tester. </p><p><a href="http://fgsikring.no/brann/fg-godkjente-komfyrvakter/" target="_blank"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Liste over FG-godkjente komfyrvakter</a><br>Be om dokumentasjon fra din leverandør på at komfyrvakten er godkjent for bruk i Norge. Det finnes komfyrvakter som varsler, men ikke kobler ut. Disse produktene er ikke godkjent.</p>


 

 

/startsiden_self0

 

 

Hvis det brenner, hva gjør jeg?http://elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Hvis det brenner, hva gjør jeg?Hvis det brenner, hva gjør jeg?
Vanlige spørsmålhttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/faq-i-hjemmet/Vanlige spørsmålVanlige spørsmål
Elsikkerhet på soverommethttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/pusse-opp/soverom/Elsikkerhet på soverommetElsikkerhet på soverommet
Nattmatapphttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/NattmatappNattmatapp

 

 

/privat/elkontroll-i-hjemmetElkontroll hjemme_self0
/privat/se-også/Komfyr%20og%20platetoppKomfyrbrann_self0
/privat/se-også/HvitevarerHvitevarer_self0

 

 

/privat/finn-fagfolkFinn fagfolk_self0
/privat/kjøpe-hus/elanleggetElanlegget_self0
/privat/verdt-å-vite/elektriske-produkterEl.artikler_self0
/privat/se-ogs%c3%a5/Varmeovner%20og%20varmetepperOppvarming_self0
/annet/aktuelt/Har%20du%20denne%20tørketrommelen?Siemens advarer_self0
/privat/se-ogs%C3%A5/Sikringsskapet_self0

Elsikkerhet Norge
Sælidvegen 40
2322 HAMAR