Elsikkerhet i utleieboligerhttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Elsikkerhet i utleieboligerElsikkerhet i utleieboligerHalvparten av alle boligbranner skyldes elektriske feil eller feil bruk av elektrisk utstyr. Utleier har ansvaret for det elektriske anlegget, mens leietaker må melde fra hvis ikke alt er som det skal.<p>Når du leier ut bolig, følger det også et stort ansvar for leietakerens liv og helse. Leier du ut bolig som ikke oppfyller kravene, så kan du risikere saftig bot ved et eventuelt tilsyn. Her gjelder det vanlige prinsippet om at penger tjent ved straffbare handlinger skal inndras. Det er flere krav som må oppfylles. Her er noen relatert til brannsikkerhet:</p><ul><li><div>Utleier skal sørge for at rømningsveiene til enhver tid dekker behovet for rask og sikker rømning. En selvstendig boenhet skal være en selvstendig branncelle. </div></li><li><div>​Et vindu må, for å oppfylle krav til rømningsvei, ha en åpning som er minst 1,5 meter når du legger sammen bredde og høyde. Merk at det er åpningen, ikke vindusflaten som teller.</div></li><li><div>Et vindu som er rømningsvei, skal ikke stå høyere opp på veggen enn 1 meter. Hvis du ikke kan flytte det lenger ned på grunn av bakken utenfor, så installer et fast trinn eller trapp i tilsvarende høyde.</div></li><li><div>Annethvert rom skal ha rømningsmulighet, dør eller vindu som er stort nok.</div></li><li><div>Utleieenheten skal ha tilfredsstillende antall godkjente røykvarslere, slik at dette høres godt på alle soverom.</div></li><li><div>Det skal være manuelt slukkeutstyr som skal kunne brukes i hele boenheten.</div></li><li><div>Utbytting av elektrisk materiell, kontroll eller service der det trengs fagfolk er utleiers ansvar.<img class="ms-rtePosition-2" src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/elsikker%20hybel.jpg" alt="" style="margin:5px;" /></div></li></ul><p><strong>Utleie som utgjør fare for liv og helse kan utløse erstatningsansvar og/eller straffeansvar</strong> ! </p><p>Leietaker må melde fra til huseier ved mistanke om at noe er galt, for eksempel:</p><ul><li>At sikringer går ofte</li><li>At du får elektrisk støt</li><li>Lys som blinker eller flimrer</li><li>Brune/svidde støpsler</li><li>Svidd/brent lukt</li></ul><p>En undersøkelse viser at studenter har en slapp holdning til brannsikkerhet. Mer enn hver tredje student lar være å teste om boligen de bor i har røykvarsler som fungerer.  Nesten hver femte student (18,3 prosent) bor i boliger uten slokkeutstyr eller uten å vite hvor det finnes. </p><p>​Tørrkoking og antenning av olje/fett på komfyrer og platetopper er de vanligste årsakene til boligbrann! ​Dette skyldes uforsiktighet, uoppmerksomhet og glemsomhet under matlaging. Det kan du gjøre noe med!</p><p style="text-decoration:underline;"><strong>Hvis du følger disse rådene, minsker du risikoen for komfyrbrann:</strong></p><ul><li>Hold alltid oppsikt med komfyren mens den står på.</li><li>Slå den av, eller skru ned varmen på kokeplatene, hvis du blir forstyrret.</li><li>Ikke bruk komfyren hvis du er trøtt eller beruset.</li><li>Gjør ren kjøkkenviften.</li></ul><p><a href="/_layouts/15/Catalog.aspx?Url=http%3A%2F%2Fforfatter%2Eelsikkerhetsportalen%2Eno%2FSider%2FKomfyrbrann%2Easpx"><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/komfyrbrann.jpg?RenditionID=5" alt="" style="margin:5px;" /></a> </p>Installer komfyrvakt<ul><li>​En komfyrvakt kan enkelt installeres, og i nye boliger er det et krav om å ha det. </li><li>En komfyrvakt slår av komfyren hvis kjelen blir tørrkokt eller en plate blir stående på. </li><li>Enkelte komfyrvakter kan også brukes som barnesikring av komfyren. </li><li>Noen modeller kan plugges direkte i eksisterende stikkontakt, mens andre krever installasjon av elektriker. </li><li>Spør om råd i forretninger eller hos din elektriker. </li><li>Eldre og funksjonshemmede kan kontakte hjelpemiddelsentralen i sitt distrikt.<br>At det bare er eldre mennesker som glemmer ting på komfyren er en myte. Nesten hver helg må brannvesenet hjem til unge mennesker som "bare skulle lage litt mat", men som sovnet på sofaen etter en tur på byen. <strong>Komfyrvakt er derfor et fornuftig sikkerhetstiltak i alle boliger.</strong></li></ul>Test brannsikkerheten <p><strong>Hver dag før du legger deg: </strong></p><ol><li>Sjekk at komfyr, vaskemaskin og tørketrommel er slått av</li><li>Slå av TV-en med av-knappen der slik finnes, ikke bare med fjernkontrollen</li><li>Sjekk at levende lys er slokket</li><li>Sjekk at ingen ovner, transformatorer eller ladere er tildekket</li></ol><p><strong>Hver måned:</strong></p><ol><li>Test røykvarsleren ved å bruke testknappen</li><li>Test jordfeilbryteren i sikringsskapet</li></ol><p><strong>Hvert kvartal:</strong></p><ol><li>Sjekk at nålen i trykkmåleren på brannslokkeapparatet peker på det grønne feltet</li><li>Vend pulverapparatet opp ned et par ganger slik at pulveret ikke klumper seg</li><li>Sjekk at husbrannslangen er tilkoblet og fungerer</li><li>Rengjør kjøkkenvifta for brannfarlig fett</li></ol><p><strong>Hvert halvår:</strong></p><ol><li>Gjennomfør brannøvelse for hele familien</li><li>Test røykvarsleren med røyk</li><li>Undersøk om det er svimerker eller sterk varmgang i sikringsskapet</li><li>Stram til eventuelle skrusikringer i sikringsskapet</li></ol><p><strong>Hvert år:</strong></p><ol><li><div>Bytt batteri i røykvarsleren</div></li><li><div>Se etter svimerker i støpsler, kontakter, lamper og annet elektrisk utstyr</div></li></ol>


 

 

/startsiden_self0

 

 

Hvis det brenner, hva gjør jeg?http://elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Hvis det brenner, hva gjør jeg?Hvis det brenner, hva gjør jeg?
Vanlige spørsmålhttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/faq-i-hjemmet/Vanlige spørsmålVanlige spørsmål
Elsikkerhet på soverommethttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/pusse-opp/soverom/Elsikkerhet på soverommetElsikkerhet på soverommet
Nattmatapphttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/NattmatappNattmatapp

 

 

/privat/elkontroll-i-hjemmetElkontroll hjemme_self0
/privat/se-også/Komfyr%20og%20platetoppKomfyrbrann_self0
/privat/se-også/HvitevarerHvitevarer_self0

 

 

/privat/finn-fagfolkFinn fagfolk_self0
/privat/kjøpe-hus/elanleggetElanlegget_self0
/privat/verdt-å-vite/elektriske-produkterEl.artikler_self0
/privat/se-ogs%c3%a5/Varmeovner%20og%20varmetepperOppvarming_self0
/annet/aktuelt/Har%20du%20denne%20tørketrommelen?Siemens advarer_self0
/privat/se-ogs%C3%A5/Sikringsskapet_self0

Elsikkerhet Norge
Sælidvegen 40
2322 HAMAR