Elsikkerhet i utleieboligerhttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Elsikkerhet i utleieboligerElsikkerhet i utleieboligerHalvparten av alle boligbranner skyldes elektriske feil eller feil bruk av elektrisk utstyr. Det er utleier som har ansvar for det elektriske anlegget, men som leietaker er det ditt ansvar å melde fra hvis ikke alt er som det skal.<p>​Det er boligeier som har ansvaret for det elktriske anlegget, men som leietaker er det du som bruker boligen og som raskest vil oppdage om det oppstår problemer. </p><p><span style="text-decoration:underline;"><strong>Det er ditt ansvar å melde fra til huseier hvis du har mistanke om at noe er galt, for eksempel hvis du opplever:</strong></span></p><ul><li>At sikringer går ofte</li><li>At du får elektrisk støt</li><li>Lys som blinker eller flimrer</li><li>Brune/svidde støpsler</li><li>Svidd/brent lukt</li></ul><p>Småfeil kan få store konsekvenser for deg; både helsemessig og økonomisk. Hvis du ser de små feilene hjemme, kan du også gjøre noe med dem! <a href="/_layouts/15/Catalog.aspx?Url=http%3A%2F%2Fforfatter%2Eelsikkerhetsportalen%2Eno%2FSider%2FSjekke%2Dat%2Dhuset%2Der%2Dsikkert%2Easpx">Les mer om å sikre hjemmet ditt. </a></p><p>En undersøkelse viser at studenter har en slapp holdning til brannsikkerhet. Mer enn hver tredje student lar være å teste om boligen de bor i har røykvarsler som fungerer.  Nesten hver femte student (18,3 prosent) bor, ifølge pressemeldingen, i boliger uten slokkeutstyr eller uten å vite hvor det finnes. (kilde: Norsk Brannvernforening 9. mai 2014).</p>Lag deg mat, men unngå brann<p>​Tørrkoking og antenning av olje/fett på komfyrer og platetopper er de vanligste årsakene til boligbrann! ​Dette skyldes uforsiktighet, uoppmerksomhet og glemsomhet under matlaging. Det kan du gjøre noe med!</p><p style="text-decoration:underline;"><strong>Hvis du følger disse rådene, minsker du risikoen for komfyrbrann:</strong></p><ul><li>Hold alltid oppsikt med komfyren mens den står på.</li><li>Slå den av, eller skru ned varmen på kokeplatene, hvis du blir forstyrret.</li><li>Ikke bruk komfyren hvis du er trøtt eller beruset.</li><li>Gjør ren kjøkkenviften.</li></ul><p><a href="/_layouts/15/Catalog.aspx?Url=http%3A%2F%2Fforfatter%2Eelsikkerhetsportalen%2Eno%2FSider%2FKomfyrbrann%2Easpx"><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/komfyrbrann.jpg?RenditionID=5" alt="" style="margin:5px;" /></a> </p>Installer komfyrvakt<ul><li>​En komfyrvakt kan enkelt installeres, og i nye boliger er det et krav om å ha det. </li><li>En komfyrvakt slår av komfyren hvis kjelen blir tørrkokt eller en plate blir stående på. </li><li>Enkelte komfyrvakter kan også brukes som barnesikring av komfyren. </li><li>Noen modeller kan plugges direkte i eksisterende stikkontakt, mens andre krever installasjon av elektriker. </li><li>Spør om råd i forretninger eller hos din elektriker. </li><li>Eldre og funksjonshemmede kan kontakte hjelpemiddelsentralen i sitt distrikt.<br>At det bare er eldre mennesker som glemmer ting på komfyren er en myte. Nesten hver helg må brannvesenet hjem til unge mennesker som "bare skulle lage litt mat", men som sovnet på sofaen etter en tur på byen. <strong>Komfyrvakt er derfor et fornuftig sikkerhetstiltak i alle boliger.</strong></li></ul>Test brannsikkerheten <p style="text-decoration:underline;"><strong>Hver dag før du legger deg: </strong></p><ol><li>Sjekk at komfyr, vaskemaskin og tørketrommel er slått av</li><li>Slå av TV-en med av-knappen der slik finnes, ikke bare med fjernkontrollen</li><li>Sjekk at levende lys er slokket</li><li>Sjekk at ingen ovner, transformatorer eller ladere er tildekket</li></ol><p style="text-decoration:underline;"><strong>Hver måned:</strong></p><ol><li>Test røykvarsleren ved å bruke testknappen</li><li>Test jordfeilbryteren i sikringsskapet</li></ol><p style="text-decoration:underline;"><strong>Hvert kvartal:</strong></p><ol><li>Sjekk at nålen i trykkmåleren på brannslokkeapparatet peker på det grønne feltet</li><li>Vend pulverapparatet opp ned et par ganger slik at pulveret ikke klumper seg</li><li>Sjekk at husbrannslangen er tilkoblet og fungerer</li><li>Rengjør kjøkkenvifta for brannfarlig fett</li></ol><p style="text-decoration:underline;"><strong>Hvert halvår:</strong></p><ol><li>Gjennomfør brannøvelse for hele familien</li><li>Test røykvarsleren med røyk</li><li>Undersøk om det er svimerker eller sterk varmgang i sikringsskapet</li><li>Stram til eventuelle skrusikringer i sikringsskapet</li></ol><p><em><strong><span style="text-decoration:underline;">Hvert år</span>:</strong></em></p><ol><li><div>Bytt batteri i røykvarsleren</div></li><li><div>Se etter svimerker i støpsler, kontakter, lamper og annet elektrisk utstyr</div></li></ol>


 

 

/startsiden_self0

 

 

Hvis det brenner, hva gjør jeg?http://elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Hvis det brenner, hva gjør jeg?Hvis det brenner, hva gjør jeg?
Vanlige spørsmålhttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/faq-i-hjemmet/Vanlige spørsmålVanlige spørsmål
Elsikkerhet på soverommethttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/pusse-opp/soverom/Elsikkerhet på soverommetElsikkerhet på soverommet
Nattmatapphttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/NattmatappNattmatapp

 

 

/privat/elkontroll-i-hjemmetElkontroll hjemme_self0
/privat/se-også/Komfyr%20og%20platetoppKomfyrbrann_self0
/privat/se-også/HvitevarerHvitevarer_self0

 

 

/privat/finn-fagfolkFinn fagfolk_self0
/privat/kjøpe-hus/elanleggetElanlegget_self0
/privat/verdt-å-vite/elektriske-produkterEl.artikler_self0
/privat/se-ogs%c3%a5/Varmeovner%20og%20varmetepperOppvarming_self0
/annet/aktuelt/Har%20du%20denne%20tørketrommelen?Siemens advarer_self0
/privat/se-ogs%C3%A5/Sikringsskapet_self0

Elsikkerhet Norge
Sælidvegen 40
2322 HAMAR