Overspenningsvernhttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/OverspenningsvernOverspenningsvernOverspenninger som kommer inn fra strømnettet kan gjøre store skader på det elektriske anlegget og det du har koblet til dette. <p>Disse spenningene kommer fra lynnedslag i eller i nærheten av kraftledninger (atmosfæriske overspenninger). De kan også komme ved inn- og utkobling av store belastninger i strømnettet (koplingsoverspenninger). </p><p><strong>Skader etter overspenninger er ofte store og tydelige, men de kan også føre til mindre skader på installasjoner og utstyr som du ikke oppdager umiddelbart. Dette kan på et senere tidspunkt føre til mer alvorlig skade, varmgang og branntilløp.</strong></p>Beskyttelse med overspenningsvern<p><strong>Et overspenningsvern skal beskytte det elektriske anlegget og det elektriske utstyret du har tilkoblet mot overspenninger.</strong> </p><p>Vernet plasseres i sikringsskapet og skal føre overspenningene til jord i stedet for at de fortsetter innover i installasjonen og forårsaker skade. <strong>Dette skal </strong><strong>være montert i alle nye boliger</strong>.</p><p>Tidligere var det opp til huseier og elektriker å vurdere behovet i hvert enkelt tilfelle, og de fleste eldre anlegg har derfor ikke beskyttelse. <strong>Det kan være fornuftig å ettermontere overspenningsvern og flere forsikringsselskaper tilbyr rabatt på boligforsikringen dersom du har det.</strong></p>Trekk ut støpselet<p>​Utstyr som inneholder mye elektronikk er spesielt følsomt for overspenninger. TV, radio, PC, modem, telefon, fryser, kjøleskap o.l. blir ofte skadet i forbindelse med overspenninger.<strong> Vær oppmerksom på at et overspenningsvern i sikringsskapet ikke nødvendigvis vil beskytte denne typen utstyr fullt ut.</strong> Derfor er det alltid fornuftig å trekke ut en del av disse apparatene hvis det brygger opp til tordenvær, eller når du reiser på ferie. Husk at overspenninger også kan komme inn gjennom svakstrømskabler som telefonlinjer og kabel-TV. Disse må derfor også trekkes ut.</p>Lynnedslag om sommeren kan gi brann til jul<p>​Risikoen for overspenninger er størst om sommeren, og da er mange bortreist over lengre perioder. For å sikre seg best mulig mot skade på elektrisk utstyr forårsaket av overspenninger, <strong>anbefales det å montere </strong><strong><strong>ekstra </strong>overspenningsvern ute i det elektriske anlegget i tillegg til et overspenningsvern i sikringsskapet</strong>. Slike overspenningsvern kalles finvern og kan være pluggbare. De kan plugges inn i stikkontakten eller monteres som en del av den faste installasjonen. De må plasseres i umiddelbar nærhet av det utstyret som skal beskyttes. <strong>Finvernet beskytter mot siste rest av overspenninger som overspenningsvernet i sikringsskapet kan slippe gjennom.</strong> </p><p>Det finnes et stort utvalg av slike pluggbare overspenningsvern på markedet, men det er nok ikke alle som har like god kvalitet og funksjonsevne. For å finne ut hvordan du kan beskytte akkurat ditt anlegg og utstyr mot overspenninger bør du derfor søke råd hos en elektriker. På denne måten kan du få ulike overspenningsvern som passer sammen for å gi best mulig beskyttelse.</p>Sjekk om overspenningsvernet fungerer<p>​Dersom du har montert overspenningsvern i anlegget, må du følge litt med på dette. <strong>Ved kraftige overspenninger, eller gjentatte overspenninger, kan de bli defekt og ikke lenger gi beskyttelser. </strong></p><p>Alle overspenningsvern har en indikator som varsler om det er defekt. Hvordan dette vises vil variere avhengig av type og produsent, men det er gjerne et felt eller lampe som skifter farge. Etter et tordenvær bør du derfor kontrollere at overspenningsvernet ikke er defekt.​</p>


 

 

/startsiden_self0

 

 

Hvis det brenner, hva gjør jeg?http://elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Hvis det brenner, hva gjør jeg?Hvis det brenner, hva gjør jeg?
Elsikkerhet på soverommethttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/pusse-opp/soverom/Elsikkerhet på soverommetElsikkerhet på soverommet
Vanlige spørsmålhttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/faq-i-hjemmet/Vanlige spørsmålVanlige spørsmål
Nattmatapphttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/NattmatappNattmatapp

 

 

/privat/elkontroll-i-hjemmetElkontroll hjemme_self0
/privat/se-også/Komfyr%20og%20platetoppKomfyrbrann_self0
/privat/se-også/HvitevarerHvitevarer_self0

 

 

/privat/finn-fagfolkFinn fagfolk_self0
/privat/kjøpe-hus/elanleggetElanlegget_self0
/privat/verdt-å-vite/elektriske-produkterEl.artikler_self0
/privat/se-ogs%c3%a5/Varmeovner%20og%20varmetepperOppvarming_self0
/annet/aktuelt/Har%20du%20denne%20tørketrommelen?Siemens advarer_self0
/privat/se-ogs%C3%A5/Sikringsskapet_self0

Elsikkerhet Norge
Sælidvegen 40
2322 HAMAR