Sikringen løser seg ofte uthttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Sikringen løser seg ofte utSikringen løser seg ofte utHvis du har en sikring som ofte løser ut, indikerer dette at det like ofte er en overbelastning på kursen. Dette kan du gjøre noe med!<p>Når en sikring løser ut betyr at det enten er<strong> for stor belastning på kursen (for høyt strømforbruk) eller at det er en feil på det elektriske anlegget, ev. noe av det tilkoblede utstyret</strong>. </p><p>Vedvarende høyt strømforbruk på en kurs er ikke bra. <strong>Ta kontakt med en elektriker for å få fordelt belastningen på flere kurser! </strong></p><p>Dersom sikringen kobler ut når du bruker et bestemt utstyr, er det enten noe <strong>feil på utstyret eller så bruker utstyret for mye strøm</strong>. </p><p>Sikringen kan også løse ut ved <strong>kortslutninger og jordfeil i det elektriske anlegget</strong>. Det er derfor<strong> viktig at du kontakter en elektriker dersom du er usikker på hvorfor sikringen stadig kobler ut.​</strong></p><p><strong>Vær nøye med å ringe en elektriker som er registrert hos DSB</strong>. Bare hvis elektrikeren er DSB-registrert kan du få de nødvendige papirene på at ting er utført på riktig måte. <a href="/privat/finn-fagfolk">Finn godkjente fagfolk i ditt distrikt</a>.</p><p>Vi har svart på noen vanlige spørsmål om elektriske anlegg og bruk av elektrisk utstyr. <a href="/privat/verdt-å-vite/faq-i-hjemmet">Sjekk det ut.</a></p>


 

 

/startsiden_self0

 

 

Hvis det brenner, hva gjør jeg?http://elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Hvis det brenner, hva gjør jeg?Hvis det brenner, hva gjør jeg?
Elsikkerhet på soverommethttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/pusse-opp/soverom/Elsikkerhet på soverommetElsikkerhet på soverommet
Vanlige spørsmålhttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/faq-i-hjemmet/Vanlige spørsmålVanlige spørsmål
Nattmatapphttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/NattmatappNattmatapp

 

 

/privat/elkontroll-i-hjemmetElkontroll hjemme_self0
/privat/se-også/Komfyr%20og%20platetoppKomfyrbrann_self0
/privat/se-også/HvitevarerHvitevarer_self0

 

 

/privat/finn-fagfolkFinn fagfolk_self0
/privat/kjøpe-hus/elanleggetElanlegget_self0
/privat/verdt-å-vite/elektriske-produkterEl.artikler_self0
/privat/se-ogs%c3%a5/Varmeovner%20og%20varmetepperOppvarming_self0
/annet/aktuelt/Har%20du%20denne%20tørketrommelen?Siemens advarer_self0
/privat/se-ogs%C3%A5/Sikringsskapet_self0

Elsikkerhet Norge
Sælidvegen 40
2322 HAMAR