Stikkprøvebasert eltilsynhttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Stikkprøvebasert eltilsynStikkprøvebasert eltilsynTilsyn med bolig er såkalt stikkprøvebasert. Det betyr at elsikkerhetsingeniøren ikke tester hver eneste kontakt i hvert eneste rom i huset ditt, men tar stikkprøver.<p>Elsikkerhetsingeniører i hele landet gjennomfører årlig en rekke tilsyn av de elektriske anleggene i boliger som er tilknyttet nettselskapet. Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som legger årlige føringer (rammebrev) for tilsynene som skal gjennomføres. <strong>Eltilsynet er stikkprøvebasert og erstatter derfor ikke elkontroll fra registrert elvirksomhet som bl.a. gir deg rabatt på boligforsikringen hos de fleste forsikringsselskap.</strong> <a href="/privat/elkontroll-i-hjemmet">Les mer om elkontroll>></a></p><p>Varigheten av et tilsyn kan variere avhengig av hvor omfattende den blir. Det igjen avhenger mye av alder og standard på det elektriske anlegget.  Elsikkerhetsingeniøren "følger strømmen" fra inntaket, gjennom sikringsskapet og kursene frem til tilkoblede apparater og utstyr.</p><p style="text-decoration:underline;"><strong>Inntaksboksen</strong></p><ul><li>riktige sikringer, ev. varmgang</li></ul><p style="text-decoration:underline;"><strong>Sikringsskapet</strong></p><ul><li>isolasjonsfeil (jordfeil)</li><li>korrekt merking og riktige sikringer på kurser</li><li>berøringsbeskyttelse (at sikringene kan betjenes uten at man utsettes for fare)</li><li>jording (hovedjord og utjevningsforbindelser)</li><li>ev. varmgang, f. eks. brente bunnskruer</li><li>løse koblinger</li></ul><p><a href="/privat/se-også/Sikringsskapet">Les mer om sikringsskapet>></a> <br><br><strong style="text-decoration:underline;">Den faste installasjonen</strong></p><ul><li>punkter med krav om jording</li><li>at det ikke er blandet jordet og ujordet installasjon</li><li>at alle kabler og ledninger er festet</li><li>at kabler og utstyr som f. eks. brytere og stikkontakter ikke er skadet</li><li>at det ikke er varmgang i brytere, koblingsbokser, stikkontakter osv. (visuell kontroll)</li></ul><p><a href="/privat/elsikkert-hjem/el-anlegg/Ditt%20elanlegg">Les mer om det elektriske anlegget>></a><br><br><strong style="text-decoration:underline;">Tilkoblet utstyr</strong></p><ul><li>at varmeovner ikke er tildekket</li><li>at utstyr ikke er tilkoblet med skjøteledning</li><li>komfyren måles spesielt for ev. isolasjonsfeil og støpsel sjekkes for ev. varmgang</li></ul><p><a href="/privat/se-også/Komfyr%20og%20platetopp">Les mer om komfyrbrann>></a></p><p><a href="/privat/se-også/Skjøteledninger">Les mer om bruk av skjøteledning>></a></p><p><a href="/privat/se-også/Varmeovner%20og%20varmetepper">Les mer om varmeovner>></a></p><a href="https://docs.google.com/forms/d/10tIxZmcIlYEPQ29httglzXc3EsJ0RDACWvhIPkBzOAQ/viewform" target="_blank"><p>Ta en selvtest av det elektriske anlegget ditt<br></p></a>


 

 

/startsiden_self0

 

 

Hvis det brenner, hva gjør jeg?http://elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Hvis det brenner, hva gjør jeg?Hvis det brenner, hva gjør jeg?
Elsikkerhet på soverommethttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/pusse-opp/soverom/Elsikkerhet på soverommetElsikkerhet på soverommet
Vanlige spørsmålhttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/faq-i-hjemmet/Vanlige spørsmålVanlige spørsmål
Nattmatapphttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/NattmatappNattmatapp

 

 

/privat/elkontroll-i-hjemmetElkontroll hjemme_self0
/privat/se-også/Komfyr%20og%20platetoppKomfyrbrann_self0
/privat/se-også/HvitevarerHvitevarer_self0

 

 

/privat/finn-fagfolkFinn fagfolk_self0
/privat/kjøpe-hus/elanleggetElanlegget_self0
/privat/verdt-å-vite/elektriske-produkterEl.artikler_self0
/privat/se-ogs%c3%a5/Varmeovner%20og%20varmetepperOppvarming_self0
/annet/aktuelt/Har%20du%20denne%20tørketrommelen?Siemens advarer_self0
/privat/se-ogs%C3%A5/Sikringsskapet_self0

Elsikkerhet Norge
Sælidvegen 40
2322 HAMAR