Kontakt Det lokale eltilsynhttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/kontaktinformasjon/Kontakt Det lokale eltilsynKontakt Det lokale eltilsynDet lokale eltilsyn (DLE) er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet. Tilsynsvirksomheten drives på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), men hører innunder de lokale nettselskapene økonomisk og administrativt.<p>For å komme i kontakt med DLE må du derfor henvende deg til det nettselskapet som eier strømnettet der du bor. Hele landet er delt inn i geografiske områder der ulike nettselskaper har fått konsesjon til å bygge og drifte det lokale strømnettet. F.eks. kan det geografiske området være én eller flere kommuner.</p><p>Dersom du er usikker på hvilket nettselskap som har ansvaret for strømnettet i ditt område, kan du se på Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sin karttjeneste.</p><p><a href="https://temakart.nve.no/link/?link=nettanlegg" target="_blank">Gå til NVEs kart over områdekonsesjoner</a></p>
Kontakt Det lokale eltilsynhttp://varanger-kraftnett.elsikkerhetsportalen.no/forfatter/Sider/Det-lokale-eltilsyn.aspxKontakt Det lokale eltilsynDet lokale eltilsyn (DLE) er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet. Virksomheten drives på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), men hører inn under Varanger KraftNett AS både økonomisk og administrativt.<p>DLE utfører tilsyn i private hjem og i virksomheter i hele nettselskapets forsyningsområde. DLE skal også drive informasjonsarbeid og besvarer henvendelser fra publikum, elektrobransjen og andre næringsvirksomheter om bruk av elektrisitet og elektrisk utstyr. Herunder ligger det også oppfølging av meldinger fra publikum om forhold som kan være forskriftsstridige eller bekymringsverdige.</p><p>DLE foretar også undervisning om elsikkerhet på 6 og 9. trinn i skolene, samt tilbyr informasjon om elsikkerhet til blant annet elektrobransjen, næringsvirksomheter og på forespørsel fra publikum/kunder.</p>Kontakt Det lokale eltilsyn<p><strong>E-post:</strong> <a href="mailto:tor.wallenius@varanger-kraft.no">tor.wallenius@varanger-kraft.no</a>  <br><strong>Telefon:</strong> 982 88 012<br> <br><strong>Postadresse: </strong><br>Varanger KraftNett AS<br>Nyborgveien 70<br>9815 VADSØ<br> <br>Foruten hovedkontor i Vadsø, har vi sonekontor i Vardø, Varangerbotn, Berlevåg, Båtsfjord og Hesseng.<br> <br><strong>Tor Wallenius </strong>| Avdelingssjef for DLE<br><strong>Telefon:</strong> 982 88 012<br><strong>E-post:</strong> <a href="mailto:tor.wallenius@varanger-kraft.no">tor.wallenius@varanger-kraft.no</a> </p><p><strong>Torgeir Jakobsen</strong> | Tilsynsinspektør<br><strong>Telefon:</strong> 982 88 135<br><strong>E-post:</strong> <a href="mailto:torgeir.jakobsen@varanger-kraft.no">torgeir.jakobsen@varanger-kraft.no</a> </p><p><strong>Tom Høvik</strong> | Tilsynsinspektør<br><strong>Telefon:</strong> 982 8 8085<br><strong>E-post:</strong> <a href="mailto:tom.hovik@varanger-kraft.no">tom.hovik@varanger-kraft.no</a> </p><p><strong>Ronny Pettersen</strong> | Tilsynsinspektør<br><strong>Telefon: </strong>982 88 086<br><strong>E-post:</strong> <a href="mailto:ronny.pettersen@varanger-kraft.no">ronny.pettersen@varanger-kraft.no</a><strong></strong></p><p><strong>Robert Gærnæ</strong> | Tilsynsinspektør<br><strong>Telefon</strong><strong>:</strong> 982 88 134<br><strong>E-post:</strong> <a href="mailto:robert.gaernae@varanger-kraft.no">robert.gaernae@varanger-kraft.no</a>   </p>
Kontakt Det lokale eltilsynhttp://dalane-energi.elsikkerhetsportalen.no/forfatter/Sider/Det-lokale-eltilsyn.aspxKontakt Det lokale eltilsynDet lokale eltilsyn (DLE) er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet. Virksomheten drives på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), men hører inn under Dalane Nett AS både økonomisk og administrativt.<p>​DLE utfører tilsyn i private hjem og i virksomheter. DLE skal også drive informasjonsarbeid og besvarer henvendelser fra publikum, elektrobransjen og andre næringsvirksomheter om bruk av elektrisitet og elektrisk utstyr. Herunder ligger det også oppfølging av meldinger fra publikum om forhold som kan være forskriftsstridige eller bekymringsverdige.</p><p>Trenger du informasjon om elsikkerhet, eller har du spørsmål om tilsyn, kontroller eller tilsynsrapporter, kan du kontakte oss.</p>Kontakt Det lokale eltilsyn<p> <strong>E-post:</strong> <a href="mailto:dle@dalane-nett">dle@dalane-nett.no</a> <br> <strong>Telefon:</strong> 51 46 25 00</p><p> <strong>Postadresse: </strong> <br>Dalane Nett AS<br>Postboks 400<br>4379 Egersund</p>


 

 

/startsiden_self0

 

 

 

 

/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/tilsyn-med-boligerTilsyn med boliger_self0

 

 

/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/markedskontrollMarkedskontroll_self0
/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/informasjons-og-påvirkningstiltakInformasjonstiltak_self0
/privat/elsikkert-hjemElsikkerhet hjemme_self0

Elsikkerhet Norge
Sælidvegen 40
2322 HAMAR