Kontakt Det lokale eltilsynhttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/kontaktinformasjon/Kontakt Det lokale eltilsynKontakt Det lokale eltilsynDet lokale eltilsyn (DLE) er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet. Tilsynsvirksomheten drives på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), men hører innunder de lokale nettselskapene økonomisk og administrativt.<p>For å komme i kontakt med DLE må du derfor henvende deg til det nettselskapet som eier strømnettet der du bor. Hele landet er delt inn i geografiske områder der ulike nettselskaper har fått konsesjon til å bygge og drifte det lokale strømnettet. F.eks. kan det geografiske området være én eller flere kommuner.</p><p>Dersom du er usikker på hvilket nettselskap som har ansvaret for strømnettet i ditt område, kan du se på Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sin karttjeneste.</p><p><a href="https://temakart.nve.no/link/?link=nettanlegg" target="_blank">Gå til NVEs kart over områdekonsesjoner</a></p>
Kontakt Det lokale eltilsynhttp://ymber.elsikkerhetsportalen.no/forfatter/Sider/Det-lokale-eltilsyn.aspxKontakt Det lokale eltilsynDet lokale eltilsyn (DLE) er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet. Virksomheten drives på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), men hører inn under Ymber AS både økonomisk og administrativt.<p>​DLE utfører tilsyn i private hjem og i virksomheter. DLE skal også drive informasjonsarbeid og besvarer henvendelser fra publikum, elektrobransjen og andre næringsvirksomheter om bruk av elektrisitet og elektrisk utstyr. Herunder ligger det også oppfølging av meldinger fra publikum om forhold som kan være forskriftsstridige eller bekymringsverdige.</p><p>Trenger du informasjon om elsikkerhet, eller har du spørsmål om tilsyn, kontroller eller tilsynsrapporter, kan du kontakte oss.</p>Kontakt Det lokale eltilsyn<p><strong>E-post:</strong> <a href="mailto:post@ymber.no">post@ymber.no</a><br><strong>Telefon:</strong> 77 77 04 00</p><p><strong>Postadresse: </strong><br>Ymber AS<br>Bjørklysvingen 3<br>9152 Sørkjosen<br> <br><strong>Jan-Ole Gamst</strong> | avdelingsleder tilsyn<br><strong>E-post</strong>: <a href="mailto:jan.ole@ymber.no">jan.ole@ymber.no</a> </p>
Kontakt Det lokale eltilsynhttp://tromskraftnett.elsikkerhetsportalen.no/forfatter/Sider/Kontakt Det lokale eltilsyn privat.aspxKontakt Det lokale eltilsynDet lokale eltilsyn (DLE) er en del av det offentlige tilsynsapparatet og er faglig underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). <p> Troms Kraft Nett AS (TKN) har denne lovpålagte tilsynsoppgaven innenfor vårt forsyningsområde, og DLE er administrativt underlagt TKN. DLE sørger for at de lovpålagte tilsynene blir gjennomført.</p><p><strong>Tilsyn (kontroll)</strong><br>DLE benytter sakkyndig selskap til å utføre de lovpålagte tilsynene. I perioden 2015 til 2017 blir tilsynene utført av avdeling elsikkerhet i Troms Kraft Entreprenør AS. Har du spørsmål om tilsynene eller tilsynsrapportene, kontakter du avdeling for elsikkerhet i Troms Kraft Entreprenør AS.</p><p><strong>Sikre anlegg - benytt fagfolk</strong><br>Målet er å unngå skader og ulykker forårsaket av elektrisk strøm. Benytt derfor kvalifisert personell til arbeid på ditt elektriske anlegg. Bestill gjerne elkontroll av ditt elektriske anlegg hos godkjent elvirksomhet (installatør).</p><p><a href="/privat/finn-fagfolk">Slik finner du kvalifisert personell der du bor>></a></p><p><a href="/privat/elkontroll-i-hjemmet">Les mer om elkontroll>></a></p><p> </p>Kontakt sakkyndig selskap<p><strong>Frost Kraftentreprenør AS, divisjon elsikkerhet</strong><br>Postboks 1410<br>8002 Bodø</p><p><strong>E-post:</strong> <a href="mailto:alexander.helstad@frostkraft.no">alexander.helstad@frostkraft.no</a><br><strong>Telefon:</strong> <span class="baec5a81-e4d6-4674-97f3-e9220f0136c1" style="white-space:nowrap;">+47 414 28 951<a title="Ring: +47 476 05 443" href="#" style="margin:0px;border:currentcolor;left:0px;top:0px;width:16px;height:16px;right:0px;bottom:0px;overflow:hidden;vertical-align:middle;float:none;display:inline;white-space:nowrap;position:static !important;"><img title="Ring: +47 476 05 443" alt="" style="margin:0px;border:currentcolor;left:0px;top:0px;width:16px;height:16px;right:0px;bottom:0px;overflow:hidden;vertical-align:middle;float:none;display:inline;white-space:nowrap;position:static !important;" /></a></span><br><br><a href="http://www.frostkraft.no/" target="_blank">www.frostkraft.no</a> </p><p>Henvendelser tilknyttet tilsyn (revisjoner og anleggskontroller) rettes til divisjon elsikkerhet i Frost Kraftentreprenør AS ved Nils Roar Tobiassen. Dette gjelder også spørsmål i forbindelse med tolkning av forskrifter og normer o.l.   </p>Kontakt Det lokale eltilsyn hos Troms Kraft Nett AS<p><strong>Troms Kraft Nett AS</strong><br>Evjenvegen 34<br>9291 Tromsø</p><p><strong>E-post:</strong> <a href="mailto:dle.tkn@tromskraft.no">dle.tkn@tromskraft.no</a>  <br><strong>Telefon:</strong> 815 52 999</p>Skoleundervisning og informasjonstilbud<p>Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) tilbyr minst to timer gratis undervisning til mellomtrinnet og ungdomstrinnet ved alle skoler i sitt område. Undervisningen kan også gjennomføres på videregående skoler. </p><p>DLE deltar også på aksjon boligbrann, brannvernuka og komfyrvaktkampanjen.  I tillegg gis det tilbud om elsikkerhetsinformasjon til helsevesenet, lag og foreninger etc.</p>JordfeilJordfeil er en utfordring med hensyn på fare for personskader og brann. Det er den enkelte eier av elektriske anlegg som er ansvarlig for at anlegget er i teknisk stand. Dersom du skal melde jordfeil, gjør du det på <a href="http://www.tromskraft.no/">www.tromskraft.no</a> Strømbrudd og feilmeldingerInformasjon om strømbrudd og feilmeldinger finner du på <a href="http://www.tromskraft.no/">www.tromskraft.no</a>


 

 

/startsiden_self0

 

 

 

 

/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/tilsyn-med-boligerTilsyn med boliger_self0

 

 

/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/markedskontrollMarkedskontroll_self0
/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/informasjons-og-påvirkningstiltakInformasjonstiltak_self0
/privat/elsikkert-hjemElsikkerhet hjemme_self0

Elsikkerhet Norge
Sælidvegen 40
2322 HAMAR