Vi kommer på besøkhttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/tilsyn-med-boliger/Vi kommer på besøkVi kommer på besøkHer kan du se hvordan et tilsyn foregår i en privatbolig.<ul><li>Hvis du har mottatt et varslingsbrev om tilsyn av boligen din, er det sikkert referert til lov av 24. mai 1929 nr. 4 "Tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr". Loven pålegger netteier å føre tilsyn med elektriske installasjoner innen sitt forsyningsområde. </li><li>Hensikten med kontrollen er å sikre mennesker, dyr og eiendom mot skader og ulykker med elektrisk årsak. </li><li>Det lokale eltilsyn (DLE) er de som foretar de praktiske kontrollene. Noen DLE har igjen satt dette ut til sakkyndige selskap. </li><li>Kontrollen er dekket av nettleien du betaler til nettselskapet og du betaler derfor ikke noe ekstra for denne.</li></ul><p style="text-decoration:underline;"><strong>Hva skjer under et tilsyn hjemme hos deg?</strong></p><ul><li>Kontrollen foretas ved hjelp av målinger i tillegg til visuell sjekk av anlegget og omfatter i hovedsak: inntakssikringer, sikringsskap, jordingsanlegg, apparater og utstyr, skjøteledninger, defekt materiell og elsikkerhetsinformasjon. </li><li>En vanlig boligkontroll tar ca. 30 – 60 min. </li><li>Det blir sett på tilkoblingene i sikringsskapene og om det er steder det kan være antydning til varmeutvikling. Mange kan bo i brannfeller uten å vite det! Halvparten av alle boligbranner skyldes elektrisk feil eller feil bruk av elektriske produkter. Et tilsyn hjelper deg med å redusere risikoen for brann hjemme hos deg!</li></ul><p style="text-decoration:underline;"><strong>Slik foregår kontrollen i bilder:</strong></p><p> <img class="ms-rtePosition-4" src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/speilet.JPG?RenditionID=3" alt="" style="margin:5px;" /></p><p><em class="ms-rteFontSize-1">Strømmen er tatt, speilet og hodelykten brukes i tillegg til øynene for å avdekke mulige brannfeller. <br>Elsikkerhetsingeniøren kjører også en test av jordfeilbryteren. Det anbefaler vi at du også gjør selv med jevne<br>mellomrom.</em></p><p><img class="ms-rtePosition-4" src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/lp_bad.jpg?RenditionID=3" alt="" style="margin:5px;" /> </p><p><em>En del av kontrollen går ut på å sjekke jordingen i kontakter der det skal være jord. <br>Det sjekkes også at ingen stikkontakter er løse.</em></p><p><em><img class="ms-rtePosition-4" src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/tilsynoppvaskmaskin.JPG?RenditionID=3" alt="" style="margin:5px;" /></em> </p><p><em>Her foretar elsikkerhetsingeniøren isolasjonstest/megging for å sjekke at isolasjonen <br>mot jord er god nok.</em></p><p><img class="ms-rtePosition-4" src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/tilsynutekontakt.JPG?RenditionID=3" alt="" style="margin:5px;" /> </p><p><em>Også utendørskontakter blir sjekket av elsikkerhetsingeniøren.</em></p><p><strong><img class="ms-rtePosition-4" src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/tilsynlampe.JPG?RenditionID=3" alt="" style="margin:5px;" /></strong> </p><p><em>Her informeres huseier om faren ved å ha lampen med halogenpære så tett opptil treverk. </em><br><em>Brann kan oppstå med utgangspunkt i nærmest ingenting. Varme over lengre tid kan gjøre treverk og andre</em><br><em>materialer pyrofore. Da kan de selvantenne selv om temperaturen bare er så vidt over 70 grader.</em></p><p><a href="/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/tilsyn-med-boliger">Les mer om hvordan du kan forberede deg til kontrollen.</a></p><p><a href="/privat/se-også/Slik%20kan%20du%20teste%20jordfeilbryteren">Her kan du se hvordan du gjennomfører en test av jordfeilbryter.</a></p><p style="text-decoration:underline;"><strong>Mer om DLE</strong></p><ul><li>Med hjemmel i Eltilsynsloven fører DLE (Det lokale eltilsyn) tilsyn med elektriske anlegg knyttet til nettselskapets nett. Tilsynene utføres på instruks fra DSB. </li><li>DLE-funksjonen innebærer blant annet å gjennomføre kontroller av elinstallasjoner i boliger og innen landbruk.</li><li>I tillegg foretas revisjoner av internkontrollsystemer og elektriske anlegg i næringsvirksomheter. </li><li>De skal også drive informasjonsarbeid i skolen innen temaet god elsikkerhet og utadrettet informasjon som Elsikkerhetsportalen.no.</li></ul><p><a href="/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn">Les mer om DLE</a> og <a href="/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/kontaktinformasjon">hvordan du kommer i kontakt med det.</a></p><p><a href="/privat/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifter">Les mer om regelverk og forskrifter.</a></p><p style="text-decoration:underline;"><strong>Har du ikke fått varsel om tilsyn, men ønsker kontroll av det elektriske anlegget ditt?</strong> </p><p>Da kontakter du en registrert installasjonsvirksomhet for å få utført kontrollen. Flere forsikringsselskap gir rabatt på boligforsikringen dersom du får kontrollen utført jevnlig, f.eks. hvert femte år. <a href="/privat/elkontroll-i-hjemmet">Les mer om elkontroll i hjemmet.</a> </p><p> </p>


 

 

/startsiden_self0

 

 

Vi kommer på besøkhttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/tilsyn-med-boliger/Vi kommer på besøkVi kommer på besøk
Stikkprøvebasert eltilsynhttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Stikkprøvebasert eltilsynStikkprøvebasert eltilsyn

 

 

/privat/elsikkert-hjemElsikkerhet hjemme_self0
/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/brannetterforskningBrannetterforskning_self0

 

 

/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/markedskontrollMarkedskontroll_self0
/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/informasjons-og-påvirkningstiltakInformasjonstiltak_self0

Elsikkerhet Norge
Sælidvegen 40
2322 HAMAR