Hva er det med jordfeil?http://elsikkerhetsportalen.no/startsiden/Hva er det med jordfeil?Hva er det med jordfeil?Har du sett at jordfeilbryteren har løst seg ut, eller hørt jordfeilvarsleren? Da har du "sett det". Da skal du gjøre noe med det.<p>Når jordfeilbryteren løser seg ut, så prøv å vippe den opp igjen. Hvis den ikke løser ut igjen, så er det OK. Hvis den løser ut igjen, så kan du følge vår oppskrift:</p><ol><li>Trykk på testknappen. Utseende og plassering av testknappen vil variere avhengig av produsenten. </li><li>Jordfeilbryteren kobler da ut strømmen, og hendelen på fremsiden av jordfeilbryteren faller automatisk ned. </li><li>Vipp opp igjen den hendelen som falt ned, og strømmen skal da komme tilbake.</li><li>Dersom jordfeilbryteren ikke løser ut når du trykker på testknappen, er det en feil med den. Du må da kontakte en elektriker for å få byttet jordfeilbryteren.  </li></ol><p>Har du problemer med jordfeilbryter som alltid løser seg ut i tordenvær, <a href="/privat/finn-fagfolk">bør du kontakte elektriker. </a></p><p><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/Sikringsskap-jordfeilbryter.JPG?RenditionID=3" alt="" style="margin:5px;" /><br>Vi anbefaler at du tester jordfeilbryteren minst to ganger hvert år. Det gjør du ved å følge samme oppskrift som ovenfor.</p><p><strong>Jordfeilvarsleren piper, men er det noe farlig?</strong><br>Ja, hvis jordfeilvarsleren varsler feil, skal du gjøre noe med det umiddelbart! Jordfeilvarsleren kobler ikke ut strømmen ved feil slik jordfeilbryteren gjør. Du kan slå av lyden på de fleste jordfeilvarslere, men feilen er ikke borte. Dersom du har en jordfeilvarsler i anlegget ditt som varsler om feil, så må du snarest gjøre følgende: </p><ol><li>Slå av alle kurssikringer. Hvis jordfeilvarsleren overvåker bare deler av installasjonen slår du kun av de kursene som varsleren overvåker. Enkelte varslere kan få strømtilførsel fra en av kurssikringene. Den kursen må stå på for at varsleren skal virke. Informasjon om dette skal fremkomme av kursfortegnelsen.</li><li>Jordfeilvarsleren skal nå slutte å varsle om jordfeil.</li><li>Vipp opp en og en kurs til jordfeilvarsleren på nytt begynner å varsle om feil.</li><li>Den siste kursen du vippet opp igjen har antagelig en feil. Slå denne kursen av igjen.</li><li>Vipp deretter opp de gjenværende kurssikringene, unntatt den med feil på.</li><li>Se på hva som er tilkoblet den kursen du har feil på. Trekk ut støpselet på alle tilknyttede apparater, skjøteledninger etc. og skru av eventuelle varmekabler, varmeovner, lamper etc. som er tilkoblet denne kursen.</li><li>Prøv deretter å vippe opp kurssikringen igjen. Hvis jordfeilvarsleren ikke varsler om feil nå, har du feil på noe av det du skrudde av eller trakk ut. Plugg inn eller skru på igjen ett og ett apparat til jordfeilvarsleren igjen varsler om feil. Det apparatet du sist plugget inn eller skrur på, har feil.</li><li>Det apparatet eller de delene av installasjonen som har feil, må ikke benyttes før feilen er utbedret.</li></ol><p>Dersom overnevnte tiltak ikke hjelper og jordfeilvarsleren fremdeles varsler om feil, er feilen sannsynlig i den faste installasjonen. Du må i så fall tilkalle elektriker for å få rettet feilen. Vær oppmerksom på at en jordfeil ofte kommer og går, noe som kan gjøre letingen etter feil både vanskelig og tidkrevende.</p><p><a href="/privat/finn-fagfolk">Husk å bruke elektriker som er registrert i Elvirksomhetsregisteret.</a></p>


 

 

/startsiden_self0

 

 

Downlightshttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/DownlightsDownlights
Hvitevarerhttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/HvitevarerHvitevarer
Komfyr og platetopphttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Komfyr og platetoppKomfyr og platetopp
Skjøteledningerhttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/SkjøteledningerSkjøteledninger
Varmeovner og varmetepperhttp://elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Varmeovner og varmetepperVarmeovner og varmetepper

 

 

/privat/se-også/Brannfarlige%20varmtvannsberedereBrannfarlige beredere_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/nyhetsbladet-elsikkerhet_self0

 

 

/privat/finn-fagfolkFinn fagfolk_self0
/privat/se-også/Det%20brenner%20på%20komfyrenKomfyren brenner_self0

Elsikkerhet Norge
Sælidvegen 40
2322 HAMAR