Vit hva du kjøper

Klart du går på visning før du kjøper ditt nye hjem. Men vet du hva du skal se etter når det kommer til det elektriske anlegget.

 • Les dokumentene nøye! 
 • Står det ikke oppført i prospektet, spør megleren om sist utførte elkontroll av anlegget.
 • Sjekk om du må få montert flere stikkontakter (bruk av skjøteledninger er et hint, men se om stikkontaktene er tilstrekkelig for ditt bruk)
 • Se i sikringsskapet. Er det ryddig, rent og pent? Ingen løse ledninger eller «ruskete» sikringer? Er det jordfeilbryter og overspenningsvern?
 • Hvordan ser kabler og ledninger ut?
 • Ta gjerne med deg fagfolk på visning hvis du har mulighet, uten at du behøver å bekjentgjøre det.
 • Både jordfeilbryter, overspenningsvern og mangel på stikkontakter kan ettermonteres av elektriker. Og selvfølgelig skifte ut hele det elektriske anlegget!

Sjekk dokumentene

Sørg for at du har satt deg nøye inn i alle dokumenter som prospekt, takst og eventuelle tilstandsrapporter. Kontroller også eventuelle egenerklæringsskjemaer fra selger.

Det er kjøperen som oftest overtar ansvaret for synlige og skjulte feil.

Finn ut om tilstanden på elanlegget

Du bør sette deg godt inn i alder, tilstand og hva som er utført av arbeider på det elektriske anlegget i boligen du tenker å kjøpe. For deg som kjøper leilighet/rekkehus tilknyttet et borettslag eller sameie, er det smart å få informasjon om tilstanden til det elektriske anlegget i fellesarealer.

Er det heftelser på boligen?

Spør megler om det er innhentet informasjon fra Det lokale eltilsyn (DLE), og når det sist har blitt ført tilsyn dersom det ikke opplyses om dette. Undersøk om eventuelle påpekte feil og mangler har blitt utbedret.

Da kjøperen av en leilighet tok over sin nye bolig, var det mye som ikke stemte. Egenerklæringsskjemaet hadde blitt oppdatert i ettertid, uten at kjøperen fikk det med seg!

Les saken på dn.no

Vi anbefaler at det gjennomføres en faglig elkontroll ved alle eiendomsoverdragelser. Det gjør bolighandelen tryggere for både selger og kjøper. Spør derfor megler/selger om det er gjennomført kontroll, og be om dokumentasjon på dette.

Les tilstandsrapporten nøye

Bruk god tid på visning og få klarhet i alle spørsmål du måtte ha fra både megler og takstmann. Slik leser du tilstandsrapporten:

 1. Begynn med å lese konklusjonen for å få et generelt inntrykk av boligens tilstand.
 2. Gå deretter nøye gjennom de enkelte kontrollerte bygningsdelene.
 3. Merk deg risikoopplysninger og tilstandsgrad for hver del. Noen bygningsdeler er mer kostbare enn andre å skifte ut, som elektrisk anlegg, baderom, røropplegg, tak og drenering. Alvorlighetsgrad TG3 innebærer at bygningsdel bør skiftes ut snarlig.

Det som skulle bli drømmeboligen, har endt opp som et mareritt. Det elektriske anlegget i huset er delvis stengt og kan bli erklært ulovlig. Alt må installeres på nytt, prislapp 400 000 kroner.

Les saken på nrk.no

Disse tre dokumentene må alle boligkjøpere kjenne til

 1. Tilstandsrapport: En grundig, detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den.
 2. Boligsalgsrapport: Gir grundig informasjon om tilstanden til boligen, hvor takstmannen følger en detaljert sjekkliste, og vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold når boligens verdi beregnes. I en boligsalgsrapport legges det spesiell vekt på de byggetekniske forholdene, som er særlig relevante ved eierskifte. Boligsalgsrapport fra NTF er basert på norsk standard (NS3600).
 3. Verditakst: Rapport etter befaring og oppmåling av boligen som kan inneholde en teknisk beskrivelse og angivelse av vedlikeholdsbehov, men uten de grundige undersøkelsene som kjennetegner en boligsalgs- og tilstandsrapport. Når verdien beregnes, vurderer takstmannen også forhold som beliggenhet, utsikt, solforhold, kommunikasjon samt nærhet til butikker og barneskole.
  Kilde: NTF

Oppbevaring av dokumenter

Når en tilstandsrapport skal lages, er det viktig at boligeier har tatt vare på dokumentasjon av utførte arbeider. Skjulte anlegg og bygningsdeler med dokumentert fagmessig utførelse vil ikke bli påvist avvik dersom de er yngre enn fem år. For eksempel så vil et nyoppusset bad automatisk få påskrevet vesentlige avvik dersom man mangler nødvendig dokumentasjon. Ettersom det nå stilles slike krav til tilstandsrapport, kan du som er på boligjakt føle deg mer sikker på standarden i boligen du kjøper. Mange bruker boligmappa.no for oppbevaring av dokumenter tilknyttet boligen.