Kontakt DLE

Det lokale eltilsyn (DLE) er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet. Virksomheten drives på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), men hører inn under Hålogaland Kraft Nett AS både økonomisk og administrativt.

Ønsker du informasjon om elsikkerhet, eller har du spørsmål om tilsyn, kontroller eller tilsynsrapporter, kan du kontakte oss.

Hålogaland Kraft Nett
Postboks 1057, 9480 Harstad
Besøksadresse: Rødbergveien 14, Harstad

E-post: hlk@hlk.no
Telefon: +47 77 04 26 26

Finn-Arild Berge, leder og faglig ansvarlig DLE
Telefon: +47 911 86 262 | E-post: finn-arild.berge@hlk.no

Erik Strømsnes Rystad, tilsynsingeniør
Telefon: +47 905 88 990 | E-post: erik.rystad@hlk.no

Kurt Larsen, tilsynsingeniør
Telefon: +47 911 75 179 | E-post: kurt.larsen@hlk.no