Informasjonstilbud for hjemmetjenesten

Eldre er en risikogruppe og derfor prioritert for forebyggende arbeid innen elsikkerhet. Det lokal eltilsyn (DLE) skal gi tilbud om tilpasset elsikkerhetsinformasjon til hjemmetjenesten i sitt forsyningsområde.

Eldre er i risikogruppen

Statistikken viser at eldre og pleietrengende er risikogrupper når det gjelder omkomne i brann. Med risikogrupper for brann siktes det til personer som har økt risiko for å starte en brann og/eller har problemer med å handle raskt nok og evakuere ved egen hjelp.

Informasjonstilbudet

Det forutsettes at alle kommuner blir kontaktet av DLE med tilbud om forebyggende informasjon for å bidra til økt elsikkerhet. Følgende temaer vil kunne være spesielt aktuelle ved denne type informasjonsarbeid: