test list og sitat

Disse blir ikke synlig i publisering
List - fungerer forøvrig heller ikke optimalt i redigering. Forsøk å legge til punkt etterhvert som du skriver. (du må legge til ett og ett punkt. Det måtte vi ikke tidligere.)

Over her er det satt inn tre punkter, som ikke er synlig ved publisering. Rett under er det satt inn sitat.

Det oppstår ikke flere brann om natten enn om dagen, men konsekvensene for brann om natten er større og potensielt katastrofale.

Her er det benyttet sitat-funksjon, men som ikke er synlig ved publisering. "Caption" er derimot synlig.
Her er det forsøkt å legge inn lenke til YouTube ved å bruke Image-funksjonen (denne teksten er skrevet i "caption")
  • This is a list item