Brannstatistikk

Kunnskap om brannårsaker er vesentlig for å kunne forebygge brann. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fører derfor brannstatistikk basert på innrapportering fra brannvesen og politi. Elsikkerhetsportalen utarbeider ikke egen statistikk!

Tema

Omkomne i brann

Det er godt kjent at de fleste branner med tap av menneskeliv skjer i boliger. Siden Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) startet registreringen av omkomne i brann i 1979, har det i snitt dødd 61 personer per år. Over 80 prosent av alle de omkomne har mistet livet i boligbrann. Så langt i år har 23 personer omkommet i brann: 17 menn og seks kvinner. På samme tidspunkt i fjor var det 29 omkomne fordelt på 15 menn og 14 kvinner (oppdatert 2. september 2022).

Omkomne i brann (DSB)

Brann- og redningsvesenets utrykninger

Over halvparten av alle brannutrykninger er unødvendige! I 2021 rykket brannvesenet ut over 50 000 ganger unødvendig. De rykket ut 14 554 ganger til brann (alle typer). 3 214 av dem var bygningsbrann. 1 644 skyldes branntilløp komfyr.

Komfyrbranner

Brannvesenet i Oslo har rykket ut til desidert flest bygningsbranner med branntilløp komfyr. 369 utrykninger til komfyrbrann i 2021. Med godt forebyggende arbeid er det en stadig nedgang i antall utrykninger til komfyrbrann i Oslo fra 485 i 2018, 466 i 2019 og 412 i 2020.

 1. Oslo, 369 branntilløp komfyr
 2. Viken 288 branntilløp komfyr
 3. Trøndelag 225 branntilløp komfyr
 4. Vestland 154 branntilløp komfyr
 5. Vestfold og Telemark 138 branntilløp komfyr
 6. Innlandet 118 branntilløp komfyr
 7. Agder, 95 branntilløp komfyr
 8. Rogaland 86 branntilløp komfyr
 9. Møre og Romsdal 58 branntilløp komfyr
 10. Nordland 57 branntilløp komfyr
 11. Troms og Finnmark 56 branntilløp komfyr