Egenkontroll

Hensikten med egenkontroll av det elektriske anlegget og utstyr, er å oppdage feil så tidlig som mulig.

Snarveier

Digital egenkontroll

Her kan du ta vår nettbaserte egenkontroll for å se hvor elsikkert hjemmet ditt er.

Start digital egenkontroll

Analog egenkontroll

Det kan være lurt å ta seg en runde hjemme og sjekke hvordan det står til med det elektriske anlegget. Vi gir deg tips til hva du skal se etter.

Utbedring av feil og mangler

Skulle du finne feil og mangler når du tar en egenkontroll hjemme, må du kontakte en godkjent elektriker til å ta seg av det. Det er både smart og elsikkert.