Samsvarserklæring og dokumentasjon

Samsvarserklæringen er eiers garanti for at planlegging, utførelse og endring av et elektrisk anlegg er i henhold til gjeldende sikkerhetskrav. Samsvarserklæringen inngår i boligdokumentasjonen.

Snarveier

Om samsvarserklæring

En samsvarserklæring er din garanti på utført elektrisk arbeid og skal følge med boligen.

5 sikre - boligdokumentasjon