Kontakt oss

Trenger du informasjon om elsikkerhet, eller har du spørsmål om tilsyn, kontroller eller tilsynsrapporter, kan du kontakte oss.

Kontakt

E-post: firmapost@lksa.no
Telefon: 784 60 600

Luostejok Kraftlag
Laatasveien
9700 Lakselv

Det lokale eltilsyn (DLE) skal aktivt og kostnadsfritt tilby forebyggende informasjon for å bidra til økt elsikkerhet hos folk flest. Hvert år tilbyr vi derfor alle 6. og 9. trinn i vårt forsyningsområde gratis undervisning om elsikkerhet. Undervisningen foregår på skolene.

Vi tilbyr også informasjonsmøter for fremmedspråklige, hjemmetjenesten, lag og foreninger. Dersom du har spørsmål om undervisningstilbudet, kan du kontakt oss.