Det lokale eltilsynet utfører tilsyn i private hjem og i virksomheter.

E-post: firmapost@lksa.no
Telefon: 784 60 600

Luostejok Nett
Postboks 104, 9711 Lakselv