Kontakt DLE

Trenger du informasjon om elsikkerhet, eller har du spørsmål om tilsyn, kontroller eller tilsynsrapporter, kan du kontakte oss.

Luostejok Kraftlag
Laatasveien, 9700 Lakselv

E-post: firmapost@lksa.no
Telefon: +47 784 60 600

Det lokale eltilsyn (DLE) skal aktivt og kostnadsfritt tilby forebyggende informasjon for å bidra til økt elsikkerhet hos folk flest. Hvert år tilbyr vi derfor alle 6. og 9. trinn i vårt forsyningsområde gratis undervisning om elsikkerhet. Undervisningen foregår på skolene.

Vi tilbyr også informasjonsmøter for fremmedspråklige, hjemmetjenesten, lag og foreninger. Dersom du har spørsmål om undervisningstilbudet, kan du kontakt oss.