Elsikkerhet for rørleggere

Fagområdene til elektrikere og rørleggere er relativt ulike, men det er viktig at også rørleggeren kjenner til hvordan elsikkerhet skal ivaretas. For å redusere risikoen for strømstøt ved feil på elektriske anlegg og elektrisk utstyr, er det viktig at jordingsanlegget i alle bygninger er i orden. Rørsystemer for vann og avløp er ofte en del av jordingsanlegget. Som rørlegger bør du derfor vite hvordan du forholder deg til nettopp dette.

Snarveier

5 raske råd på ett blikk

  1. Husk at du som rørlegger aldri må koble fra jordledninger!
  2. Elektriker bør alltid foreta kontroll av jordingsanlegget i forbindelse med ettermontering av vannmåler i eldre bygninger.
  3. Elektriker må sørge for fra- og tilkobling av fast tilkoblete varmtvannstanker.
  4. Ved levering/montering av boblebad eller steamdusj, skal elektriker foreta den elektriske tilkoblingen.
  5. Jobb sikkert! Det metalliske vannrøret danner en serieforbindelse og det kan gå strøm i vannrøret hvis det er jordfeil i huset. Det kan føre til at du som jobber med vannrørene får strømstøt når rørene splittes.

Krav til jording

Det installeres mange produkter i tilknytning til vann- og avløpssystemer som også skal tilkobles strøm. Rørleggeren har ansvaret for at produktet tilfredsstiller relevante krav. Rørleggeren har også ansvaret for at elektrisk tilkobling skjer i samsvar med gjeldende krav. Dette innebærer ofte at en elektriker, fra en registrert installasjonsvirksomhet, må involveres i arbeidet.

Utskifting av hovedvannledning

Det var tidligere vanlig å benytte vannrøret inn til bygningen som jordelektrode for det elektriske anlegget.

Vannrør som fører strøm

​I en periode fra 1940-tallet til 1960-tallet var det ikke uvanlig at metalliske vannrør inne i bygninger ble brukt til å jorde stikkontakter og elektriske apparater. Det ble da gjerne satt en jordklemme på vannrøret der det passet best, hvor det igjen ble tilkoblet en grenjordledning. Vi sier da at vannrørene rundt i bygningen danner en serieforbindelse som jordleder. På denne måten «slapp» elektrikeren å legge en jordledning helt frem til sikringsskapet.

Elulykker og strømskader

Det er ikke uvanlig at rørleggere av ulike årsaker blir utsatt for elulykker og strømskader.

Ettermontering av vannmåler

​I alle bygninger er det normalt sett tilkoblet en jordledning ved hovedvannkranen. Unntaket kan være nyere bygg, hvor både hovedvannledning og vannrørene videre inn i bygget er av plast. Denne jordledningen sørger for jording av det elektriske anlegget og/eller jording av interne metalliske rørsystemer.

Varmtvannsberedere

​Tidligere ble gjerne varmtvannsberedere fast tilkoblet med en reguleringsbryter (1-2-3). Deretter fulgte en periode hvor de fleste varmtvannsberedere ble levert med bevegelig ledning og støpsel, beregnet for tilkobling i stikkontakt.

Boblebad og steamdusj

​Boblebad og steamdusj/multifunksjonsdusj har blitt stadig mer populære produkter. Denne type produkter er normalt utført i kl. I. Det betyr at de skal tilkobles jording.

Varmekabler på, eller i, vannrør

​Når varmekabler monteres og tilkobles, skal elektrikeren og den ansvarlige installasjonsvirksomheten sørge for at det utarbeides dokumentasjon.

Omsetning av elektrisk utstyr

De fleste rørleggere omsetter i varierende omfang elektrisk utstyr.

Bekymringsmeldinger

​Dersom du avdekker feil med jordingsanlegget, det elektriske anlegget eller elektrisk utstyr, må du gi beskjed om dette til eier av bygningen.