Det lokale eltilsyn

Det lokale eltilsyn (DLE) er en del av nettselskapet. Deres oppgave er å redusere antall skader og ulykker forårsaket av elektrisitet.

Snarveier

Om DLE

DLE er en del av offentlig forvaltning og får tildelt årlig instruks som grunnlag for tilsynsarbeidet.

Gå til siden

Kontakt DLE

Det lokale eltilsyn er en del av nettselskapet ditt, og deler ofte samme kontaktinformasjon. Hos noen DLE kontakter du det sakkyndige selskapet som utfører tilsynet.

Gå til siden

Tilsyn med boliger og hytter

DLE arbeider for å redusere skader og ulykker forårsaket av elektrisitet. Derfor sjekkes det elektriske anlegget og tilkoblet utstyr jevnlig hos deg.

Gå til siden

Tilsyn med virksomheter

DLE kontrollerer at virksomheten har internkontroll og gode rutiner for forebygging av brann og ulykker som kan skyldes elektriske apparater og installasjon.

Gå til siden

Tilsyn med elektrovirksomheter

DLE skal kontrollere at installatører som jobber med elektriske anlegg har nødvendig kunnskap og rutiner for å utføre jobben på en trygg måte. Kontrollen gjelder også rådgivende ingeniører og elektroreparatører.

Gå til siden

Markedstilsyn

Noen DLE har fått utvidet ansvar for å sikre at elektriske produkter som omsettes i landet, er trygge i bruk.

Gå til siden

Bekymringsmelding

Alle som kommer over elektrisk anlegg eller produkter som åpenbart er en sikkerhetsfare, oppfordres til å sende inn bekymringsmelding til DSB.

Gå til siden

For eltilsynet

Arbeider du i DLE, eller sakkyndig selskap finner du informasjon og verktøy til ditt arbeid her.

Gå til siden

What is DLE?

We explain what DLE, Det lokale eltilsyn, is in English.

Go to page