Brannstatistikk

Kunnskap om brannårsaker er vesentlig for å kunne forebygge brann. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fører derfor brannstatistikk basert på innrapportering fra brannvesen og politi. Elsikkerhetsportalen utarbeider ikke egen statistikk!

Tema

Omkomne i brann

Brann- og redningsvesenets utrykninger

De siste årene har brann- og redningsvesenet rykket ut 72 250 ganger til brann.

9 623 av utrykningene var tørrkoking/komfyrbrann (“mat eller gjenstander på/i komfyr”)

5 558 av brannene/branntilløp startet i elektrisk utstyr.

263 703 ganger var unødige og falske utrykninger.

Hvor er det flest komfyrbranner?

  1. Oslo (33,5)
  2. Trondheim (32,9)
  3. Kristiansand (25,8)
  4. Bergen (21,9)
  5. Drammen (18,8)

Per 10 000 innbyggere fra 1.1.2016 til i dag.