Alt du må vite om jordfeil

Jordfeil kan komme og gå avhengig av hva slags utstyr som til enhver tid er i bruk, termostater som kobler ut og inn, fuktighet som varierer med temperaturer, vær og årstider osv. Dette gjør at jordfeil kan være utfordrende å lokalisere. Hvis du har mistanke om jordfeil, ta kontakt med elektriker.

Jordfeil kan i verste fall føre til brann- og/eller berøringsfare (strømstøt). Berøringsfaren er størst i våtrom fordi strømmen lett kan finne forbindelse gjennom en våt menneskekropp til jord. For å begrense skadevirkningene av en jordfeil, utstyres elektriske anlegg med jordledninger frem til utstyr og apparater i tillegg til jording av rørsystemer og bygningskonstruksjoner. Best beskyttelse mot jordfeil oppnås imidlertid ved bruk av jordfeilbrytere som automatisk kobler ut strømmen ved en jordfeil.

Dersom du får støt, eller merker at det kiler litt ved berøring av vasker, kraner eller elektriske apparater, kan dette skyldes jordfeil. Dette er i så fall alvorlig og må snarest undersøkes nærmere av en elektriker.

Test av jordfeilbryteren

  • Trykk på testknappen. Utseende og plassering av testknapp vil variere avhengig av produsent. Når du trykker på testknappen, produseres en jordfeil og bryteren skal koble ut strømmen på kurs (eller alt ved hovedjordfeilbryter).
  • Jordfeilbryteren kobler ut strømmen, og hendelen faller automatisk ned.
  • Vipp opp hendelen som falt ned, og strømmen kommer tilbake.
  • Dersom jordfeilbryteren ikke løser seg ut når du trykker på testknappen, er det en feil med den. Du må da kontakte elektriker for å få byttet jordfeilbryteren.
  • Dersom hendelen ikke lar seg vippe opp, kan det være jordfeil på en kurs. Da kan du forsøke å koble ut en og en kurs for å finne aktuelle kurs.

Har du sikringsskap med jordfeilautomater, sitter testknapp ved hver kurs og det er denne hendelen som faller ned og kutter strømme til hver enkel kurs.

Hvordan og hvor kan jordfeil oppstå?

  • Metalliske deler av lamper, utstyr og apparater som ved en feil kommer i kontakt med spenningsførende deler kan føre til jordfeil.
  • Feilmontering, slitasje eller feil/skade på materiellet kan føre til jordfeil i selve anlegget.

Har du mistanke om jordfeil, bruk kun elektrikere som er registrert i myndighetenes Elvirksomhetsregister.

Hvordan beskytter du deg mot skader som følge av jordfeil?

  • For å begrense skadevirkningene av en jordfeil, utstyres elektriske anlegg med jordledninger frem til utstyr og apparater i tillegg til jording av rørsystemer og bygningskonstruksjoner.
  • Best beskyttelse mot jordfeil oppnås ved bruk av jordfeilbrytere som automatisk kobler ut strømmen ved en jordfeil.