Elkontroll

Elektriske anlegg og elektrisk utstyr skal være trygge i bruk. Da må alle sikkerhetstiltakene som kreves være på plass. Feil i elektriske anlegg eller elektrisk utstyr kan gi livsfarlige støt og forårsake brann. Å sjekke det elektriske anlegget kan være noe av det viktigste du gjør!

Bruk sertifisert virksomhet

Bruker du en sertifisert virksomhet til å utføre jevnlige elkontroller på det elektriske anlegget ditt, kan du få avslag på forsikringen din.

Bilde viser elkontrollør i arbeid