Elulykker og strømskader

De fleste elulykker og strømskader rammer profesjonelle som arbeider med elektrisitet, men det hender også at andre utsettes for denne typen ulykker.

Snarveier

Om strømulykker

Det er ca. 3000 yrkesaktive personer som rammes av strømulykker hvert år.

Når ulykken er ute

Når ulykken først er ute, er det greit å vite hva du bør gjøre.

Rapporter ulykken

Alle ulykker forårsaket av strømgjennomgang og lysbue skal meldes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Det er arbeidsgiver, eller den som eier det elektriske anlegget som er ansvarlig for at ulykker blir meldt.

Strømulykkeappen

Vi anbefaler å bruke appen «Strømulykke». Den hjelper deg med hva du bør gjøre ved strømulykker og inneholder fire ulike seksjoner: