Registrert elektriker

Alt arbeid på elektriske anlegg skal utføres og dokumenteres av en registrert elektrovirksomhet. Fall ikke for fristelsen å be om en vennetjeneste, eller leke hobbyelektriker selv. Det kan koste deg dyrt. Du finner de registrerte elvirksomhetene i myndighetenes Elvirksomhetsregister. Der er kun de som har lov til å utføre elektrisk arbeid oppført.

I Elvirksomhetsregisteret til Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) kan du søke opp alle registrerte virksomheter. Skriv inn navnet på virksomheten du har tenkt å engasjere for å sjekke om de er registrert. Du kan også taste inn kommunenavn. Da får du opp en liste med registrerte virksomheter i din kommune. Finner du ikke «din» elektriker her, har ikke firmaet lov til å utføre arbeid på ditt elektriske anlegg.

​Arbeid på et elektrisk anlegg skal ledes av en faglig ansvarlig (installatør) og utføres av en elektrofagarbeider (elektriker). Begge skal oppfylle gitte kvalifikasjonskrav. Disse virksomhetene er underlagt tilsyn fra Det lokale eltilsyn (DLE) for å sikre at de har nødvendig kompetanse og rutiner for å utføre arbeidene på en trygg måte.

Det er din plikt som eier av elektriske anlegget at virksomheten du bruker er registrert i DSBs register.

Gå til Elvirksomhetsregisteret