Solcelleanlegg

Solcelle er lysfølsomme halvlederdioder som omdanner lys til elektrisk strøm. De fleste nettselskaper gir deg mulighet til å bli plusskunde. Det betyr at du kan produsere din egen strøm, og selge "overskuddet" til selskapet. Den vanligste måten å produsere egen strøm er å installere solcellepaneler på egen bolig.

Snarveier

Til deg som skal bygge solcelleanlegg

Hvem kan bygge solcelleanlegg

Det er kun registrerte elektroinstallatører som skal være ansvarlig for den elektriske installasjonen i et solcelleanlegg. Det er din plikt å sjekket at virksomheten du bruker står oppført i Elvirksomhetsregisteret.

Kravene til den som skal utføre en elektrisk installasjon er klart definert i Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK). Forskriften fastsetter krav til foretak og personer som utfører eller tilbyr å utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr slik at arbeidet ikke fører til skade på liv, helse eller materielle verdier.

Gå til Elvirksomhetsregisteret
bilde viser et solcellepanel med sol på blå himmel

Brann i solcelleanlegg

Solcelleanlegg kan forsårsake brann i likhet med alle andre elektriske installasjoner. De fleste brannene som har vært, har startet som følge av feil i kabling og tilkobling. Det er viktig at de som installerer solcelleanlegg følger gjeldende normer og regler, og bruker anerkjente komponenter og riktig verktøy.

Les historien om da brannen brøt ut i solcelleanlegget til familien Sæhlie.

Bilde viser ny sikkerhetsbryter og den gamle som tydelig viser at den ene koblingen er brent av.

Krav til DC-bryter

Kravene til bruk av DC-bryter og kabler er endret i NEK 400:2022. Endringen kommer som en konsekvens av at det er rapportert om brann i flere DC-brytere. Med de nye kravene vil konsekvensene av en slik brann bli minimert.

20 prosent av all energibruk er knyttet til boliger. Energiomlegging kan være både smart og veldig nyttig for miljøet. Energiportalen er en objektiv og gratis tjeneste som er tilgjengelig for deg hvis kommunen din har åpnet opp for tjenesten. På portalen kan du se effekten av ulike energitiltak og hva du kan spare.