Informasjonstilbud for hjemmetjenesten

Eldre er en risikogruppe og derfor prioritert for forebyggende arbeid innen elsikkerhet. Det lokale eltilsyn (DLE) skal gi tilbud om tilpasset elsikkerhetsinformasjon til hjemmetjenesten i sitt forsyningsområde.

Eldre er i risikogruppen

Halvparten av de som omkommer i brann er mottakere av hjemmebaserte tjenester. Det viser en analyse av dødsbranner i perioden 2005-2014. Eldre og pleietrengende har økt risiko for å starte en brann og/eller har problemer med å handle raskt nok og evakuere ved egen hjelp. Kommunen plikter å kartlegge hvem som er sårbare for å omkomme eller bli skadet av dem som bor hjemme og får hjelp av hjemmetjenesten.

Informasjonstilbudet

Det forutsettes at alle kommuner blir kontaktet av DLE med tilbud om forebyggende informasjon for å bidra til økt elsikkerhet. Følgende temaer vil kunne være spesielt aktuelle ved denne type informasjonsarbeid:

  • Tørrkoking/komfyrvakt
  • Kaffekoking, kaffetraktere og vannkokere
  • Varmetepper og flyttbare varmeovner
  • Elektromedisinsk utstyr
  • Eldre bor ofte i gamle boliger med underdimensjonerte anlegg
Ta kontakt med DLE for mer informasjon