Farlige elektriske produkter

Det hender at det oppdages feil på elektriske produkter som kan være farlig å bruke. Det kan være risiko for brann eller elektrisk støt/strømgjennomgang (berøringsfare). Ofte tilbakekalles disse produktene fra markedet uten at informasjonen når ut til alle forbrukere. Derfor har vi laget denne oversikten og anbefaler deg å sjekke om du har noen av disse produktene hjemme.

Kategorier

Belysning

Se flere farlige belysningsprodukter

Ladere og batterier

Ikea tilbakekaller USB-lader ÅSKSTORM 40 W som kan forårsake brannskader. (11.01.2024)

Batteri for Wacker Neuson produkter kan forårsake høy varmeutvikling og brann. Skal ikke brukes. Kontakt forhandler (15.12.23)

Lenovo USB-C Laptop Power Bank trekkes tilbake fra markedet pga. fare for kortslutning og overoppheting – brannfare (28.11.23)

Elsäkerhetsverket setter omsetningsforbud på Easee elbilladere, og tilbakekaller alle produkter Home og Charge (14.3.2023)
Ingen andre land i EØS har protestert innen fristen 15. juni på Elsäkerhetsverkets vedtak om salgsstans av to Easee ladebokser. Dermed kan det gå mot omsetningsforbud i hele EØS for de to ladeboksene. Du som har en Easee-lader trenger ikke å gjøre noe nå. Se råd til deg som har Easee-lader (dsb.no)

Se flere farlige ladere, batterier ol.

Husholdningsapparater

Se flere farlige husholdningsapparater

Varmeovner

Se flere farlige oppvarmingsprodukter

Små elektriske produkter

Se flere farlige elektriske småprodukter
Farlig skotørker som