Ulovlig elektrisk arbeid

Elektrisk materiell skal kun installeres av registrerte elvirksomheter. Noe annet bryter forskriftene og er ulovlig. Bygging av elektriske anlegg er strengt regulert gjennom lover, forskrifter og normer. Benytt deg derfor av elektrikerens kompetanse. Det kan redde både ditt og din families liv, og lønner seg for lommeboka!

Elektrisk materiell er blitt hyllevare i stadig flere forretninger og nettbutikker. Du kan få kjøpt sikringsskap, stikkontakter, varmekabler og alt annet du trenger for å bygge et elektrisk anlegg. Det økende utvalget og den kraftige markedsføringen tyder på at dette er god butikk. Butikkene som selger elektromateriell, er pålagt å informere deg om at materiellet må installeres av registrerte virksomheter før kjøpet gjøres.

Det er EU-regler som har tilgjengeliggjort elmateriell i et åpent marked. Det norske regelverket setter imidlertid strenge begrensninger for hvem som kan montere elektromateriell.

Hvem som kan gjøre det går frem av Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Leser du teksten med liten skrift nederst på annonsen eller på merkelappen langs hyllekanter, står det forhåpentligvis "Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet". Den som selger eller markedsfører elektrisk materiell har plikt til å opplyse kunden om dette. De har opplysningsplikt. Les mer om opplysningsplikten ved salg av elektrisk utstyr.

Det er heller ikke lovlig å installere elmateriellet selv for deretter å be en registrert elektrovirksomhet å koble det til elanlegget. Det er brudd på samme forskrift. Det er heller ingen seriøse virksomheter som påtar seg ansvar for et arbeid de ikke har kontroll med utførelsen av!

Elektromateriell som er kjøpt og montert av ufaglært. Det kunne endt riktig ille hvis ingen hadde vært hjemme da brannen brøt ut.

Den største kundegruppen i detaljbutikkene som kjøper elmateriell er sannsynligvis "hobbyelektrikeren". Det er en ufaglært person som lar seg lure av tilbudene i troen på at dette skal lønne seg økonomisk. Det kan tvert i mot bli en kostbar affære, og med livet som innsats.

Bruk alltid registrert elvirksomhet. Det er en virksomhet som kan prosjektere, bygge og reparere elektriske anlegg. Det er altså ikke tilstrekkelig med oppføring i Brønnøysundregisteret og fin nettside. Her finner du virksomheter som har tillatelse til å gjøre elektrisk arbeid i Norge. Virksomheter som tilbyr og gjør denne type arbeid uten å være registrert her, driver ulovlig.

Dette er ulovlig:

  • Elektrisk installasjon utført av noen som ikke er registrert i Elvirksomhetsregisteret.
  • Installasjon som anses farlig og kan føre til berørings- og brannfare.
  • Markedsføring av elektriske arbeider uten tilstrekkelig kompetanse og kvalifikasjoner jf. krav fek.
  • Installatører som ikke er registrert i Elvirksomhetsregisteret, men står som ansvarlig for utvidelse eller nyanlegg, eller utfører elektroinstallasjoner.
  • Elektrikere som utfører og selvstendig påtar seg ansvar for installasjon hos tredjepart uten å tilfredsstille krav i fek.

Det lokale eltilsyn (DLE) avdekker elektriske anlegg som er bygget av ufaglærte, og med alvorlige feil. Ofte er det tilfeldigheter som avgjør om dette går bra, eller om det fører til brann og strømskader. Bygging av elektriske anlegg er strengt regulert gjennom lover, forskrifter og normer. Det er ikke uten grunn at elektrikeren har en solid utdanning.