Bekymringsmelding

Det er mange årsaker til at folk kan være bekymret for elsikkerheten. Du er kanskje usikker på om elanlegget er i orden, eller om det elektriske utstyret ikke virker som det skal? Da kan du sende bekymringsmelding til Det lokale eltilsyn.

Hva er du bekymret for?

Bekymret for eget elanlegg

Mistenker du at det er feil i elanlegget, plikter du som eier å kontakte en registrert installasjonsvirksomhet for å få det sjekket og utbedret eventuelle feil.

Bekymret for andres elanlegg

​Dersom du har sett noe som gjør deg urolig ved elanlegg som ikke er ditt eget, kan du melde fra om dette til DLE.

Bekymret for elektrisk utstyr

Dersom et elektrisk apparat eller utstyr oppfører seg unormalt eller ikke virker slik det skal, må det straks tas ut av bruk.

Bekymret for ulovlige installasjonsarbeidere

Det er kun elektroinstallatører som er registrert i Elvirksomhetsregisteret som har lov til å arbeide på det elektriske anlegget.

Bekymret for elsikkerheten på arbeidsplassen

Dersom du oppdager feil eller mangler knyttet til elsikkerheten på arbeidsplassen din, er du som arbeidstaker pliktig å melde fra til arbeidsgiver om slike forhold. Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, herunder elsikkerheten.