Kontakt DLE

Trenger du informasjon om elsikkerhet, eller har du spørsmål om tilsyn, kontroller eller tilsynsrapporter, kan du kontakte oss. Det lokale eltilsyn (DLE) skal aktivt og kostnadsfritt tilby forebyggende informasjon for å bidra til økt elsikkerhethos folk flest. Hvert år tilbyr vi derfor alle 6. og 9. trinn i vårt forsyningsområde gratis undervisning om elsikkerhet.

Vi har også informasjonstilbud rettet mot flyktningetjenesten, hjemmetjenesten, og ulike lag og foreninger. Flyktningetjenesten mottar informasjon fra DLE slik at dette kan videreformidles til flyktninger/fremmedspråklige. Ta kontakt med oss hvis dette er interessant.

Mellom AS
Postboks 2240 Løkkemyra, 6503 Kristiansund
Besøksadresse: Industriveien 1, Kristiansund

E-post: kundeservice@mellom.no
Telefon: +47 71 58 10 00