Det lokale eltilsynet utfører tilsyn i private hjem og i virksomheter.

E-post: kundeservice@mellom.no
Telefon: 71 58 10 00

Postadresse: Postboks 2260 Løkkemyra, 6503 Kristiansund N
Besøksadresse: Industriveien 1, 6517 Kristiansund