Det kunne blitt brann,

men det lokale eltilsyn (DLE) kom først. De fører tilsyn med boligene du eier slik at du kan bruke strøm på en tryggere måte.

DLE har mange oppgaver, og en av de viktigste er å føre tilsyn av elektriske anlegg i boliger og fritidsboliger. Hensikten er å redusere risikoen for skade på liv og eiendom. Kontrollen er dekket inn av nettleien, og du betaler derfor ikke noe ekstra for denne tryggheten.

Du mottar alltid varsel i forkant av et kontrollbesøk fra DLE, eller et sakkyndig selskap som utfører kontrollen på vegne av nettselskapet ditt. Det blir gitt informasjon om hvem som kommer og de som kommer skal uoppfordret legitimere seg.

Les om hva som skjer før, under og etter kontrollen

Nær halvparten av alle boligbranner skyldes feil i det elektriske anlegget eller det tilkoblede elektriske utstyret. Derfor er det lurt å få gjennomført et tilsyn. Det kan gå mange år mellom hver gang DLE melder sin ankomst. Derfor anbefaler vi at du jevnlig bestiller elkontroll fra en registrert elektroinstallatør.

Les om elkontroll

Vi anbefaler også at du tar en årlig egenkontroll av ditt elektriske anlegg og utstyr. 15. oktober hvert år arrangeres Elsikkerhetsdagen der nettopp egenkontroll er en fellesaktivitet over hele landet.

Her kan du når som helst gjennomføre en egenkontroll