Jording beskytter hvis strøm kommer på avveie

Alle elektriske installasjoner skal ha et jordingsanlegg for å beskytte mennesker og dyr mot farlige elektriske strømmer som kan oppstå ved feil på det elektriske anlegget eller på tilkoblet utstyr. Jording handler om at det elektriske anlegget ditt er koblet til jorden. Ved å jorde elektrisk anlegg og utstyr kan farlige situasjoner ved jordfeil unngås. Derfor er det viktig at jordingsanlegget er i orden!

Snarveier

Om jordfeil

Jordfeil kan oppstå i varmekabler, lysrørarmaturer, varmtvannsberedere, komfyrer, frysere, utvendige skjøteledning mm. En jordfeil kan oppstå i mange ulike deler av det elektriske anlegget og det tilkoblede elektriske utstyret.

Gå til siden

Dobbeltisolering

Lamper og annet elektrisk utstyr som er merket dobbeltisolert, trenger ikke tilkobles jord. Bruk av dobbeltisolering betyr at spenningsførende deler er beskyttet med to lag isolasjon.

Slik jordes et elektrisk anlegg

Alle rørsystemer skal jordes så de ikke blir strømførende.

Illustrasjon av jordingsanlegg

Vannrør som jordelektrode

Metalliske vannrør har gjerne blitt brukt som jordelektroder. Byttes gamle vannrør ut til plastrør, må det settes inn en annen jordelektrode.

Jording i driftsbygninger

​Husdyr tåler lavere berøringsspenninger enn mennesker. De oppholder seg i tillegg i rom hvor de fort kommer i kontakt med jord. Det stilles derfor krav til gode løsninger for jording og utjevningsforbindelser i husdyrrom.

Bilde viser en ung bonde som er opptatt av elsikkerhet i landbruket