Internkontroll i landbruket

I landbruket må du også jobbe systematisk for å forebygge brann og ulykker med elektrisk årsak som et ledd i HMS-arbeidet. Det gjelder uansett om du driver med husdyrhold eller om du bruker driftsbygningen kun til korntørking, verksted eller lignende.

Snarveier

I landbruket er det mange som benytter seg av KSLs system for HMS-arbeid på gården, gjerne i kombinasjon med en sikkerhetsavtale/-kontroll i regi av et forsikringsselskap. Andre velger å lage sitt eget internkontrollsystem for elektrisk anlegg og – utstyr. Dette trenger ikke være omfattende eller komplisert. Et internkontrollsystem skal alltid tilpasses virksomheten både omfangs- og innholdsmessig. Det viktigste er å jobbe aktivt for å forebygge brann og ulykker med elektrisk årsak.

Les om årsaken til færre landbruksbranner i 2020

Faglig kontroll

Regelmessig faglig kontroll av det elektriske anlegget, herunder termografering, bør inngå som et ledd i internkontrollsystemet på gården.

Egenkontroll

​Egenkontroll med elektriske anlegg og utstyr kan utføres samtidig med andre typer sjekkrunder på gården som f.eks. sjekk av brannsikkerhet, kjemiske stoffer og maskiner.

Fornuftig bruk

Det er vel så viktig å tenke på elsikkerhet i hverdagen som å sørge for regelmessige kontroller.

Husk våningshuset

Det er ikke bare driftsbygninger som brenner. Statistikken viser at bolighusene på gården brenner også. Feil på elektriske anlegg og feil bruk av elektriske apparater er ofte hovedårsaken.