Hva er egentlig jordfeil?

Har du sett at jordfeilbryteren har løst seg ut, eller hørt jordfeilvarsleren pipe? Eller i verste fall opplevd å få støt? Da har du "sett" jordfeil, og da må du gjøre noe med det.

Hvordan og hvor kan jordfeil oppstå?

 • Metalliske deler av lamper, utstyr og apparater som ved en feil kommer i kontakt med spenningsførende deler kan føre til jordfeil.
 • Feilmontering, slitasje eller feil/skade på materiellet kan føre til jordfeil i selve anlegget.
 • Jordfeil kan forekomme i varmekabler, lysarmaturer, varmtvannsberedere, komfyrer, frysere, utvendige skjøteledninger mm.
 • En jordfeil kan oppstå i mange ulike deler av det elektriske anlegget og det tilkoblede utstyret.

Slike feil kan også komme og gå uavhengig av hva slags utstyr som til enhver tid er i bruk, termostater som kobler seg ut og inn, fuktighet som varierer med temperatur, vær og årstider etc. Det gjør at jordfeil kan være utfordrende å lokalisere.

Hvis du har mistanke om jordfeil, ta kontakt med elektrikeren!

Hvilke konsekvenser kan jordfeil medføre og hvordan beskytter jeg meg mot det?

 • Jordfeil kan i verste fall føre til brann og/eller berøringsfare (strømstøt).
 • Berøringsfaren er størst i våtrom og utenførs fordi strømmen der kan finne en lett forbindelse gjennom en våt menneskekropp til jord.
 • For å begrense skadevirkningene av en jordfeil utstyres elektriske anlegg med jordledninger frem til utstyr og apparater i tillegg til jording av rørsystemer og bygningskonstruksjoner.
 • Best beskyttelse mot jordfeil oppnås ved bruk av jordfeilbrytere som automatisk kobler ut strømmen ved en jordfeil.

Dersom du får støt eller merker at det kiler litt ved berøring av vasker, kraner eller elektriske apparater, kan dette skyldes jordfeil. Dette er i så fall alvorlig og må snarest undersøkes nærmere av en elektriker!

Test jordfeilbryteren

For at jordfeilbryteren skal fungere over tid, må den "brukes" av og til. Derfor må du minimum et par ganger i året gjøre en test, slik at jordfeilbryteren får beveget seg litt.

 • Trykk på testknappen. Utseende og plassering av testknappen vil variere avhengig av produsenten.
 • Jordfeilbryteren kobler da ut strømmen, og hendelen på fremsiden av jordfeilbryteren faller automatisk ned.
 • Vipp opp igjen den hendelen som falt ned, og strømmen skal da komme tilbake.

Dersom jordfeilbryteren ikke løser ut når du trykker på testknappen, er det en feil med den. Du må da kontakte en elektriker for å få byttet jordfeilbryteren.