Kontakt DLE

Ønsker du informasjon om elsikkerhet, eller har du spørsmål om tilsyn, kontroll eller tilsynsrapport, ta kontakt med vårt sakkyndige selskap.

Vestall AS
Postboks 103, 8401 Sortland

E-post: nett@vestall.no
Telefon: +47 76 11 25 01
Leder DLE: Helge Bjerkelund

Kontakt sakkyndig selskap

Frost Kraftentreprenør AS, divisjon elsikkerhet
Postboks 1410, 8002 Bodø

E-post: Alexander Heistad
Telefon: +47 414 28 951